Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020

Αυξήσεις τιμών σε ΜΥΣυΦα 6/2/2020

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Νέες αυξήσεις χονδρικών τιμών σημειώνονται σήμερα 6 Ιανουαρίου 2020 σε ορισμένα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (Μ.Υ.Συ.Φα.). Πρόκειται για φάρμακα τα οποία διακινούνται από την εταιρία Angelini Pharma Hellas.

Οι χονδρικές τιμές διαμορφώνονται όπως φαίνεται στον πίνακα της παρακάτω εικόνας: