Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

EFPIA: Σημαντικός αναπτυξιακός πυλώνας για την Ευρώπη η φαρμακοβιομηχανία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Καθοριστικό κεφάλαιο στην οικονομία της Ευρώπης, παίζουν οι φαρμακευτικοί ερευνητικοί οίκοι, που μετατρέπουν τη βασική έρευνα σε καινοτόμες θεραπείες. Εξαιτίας της προόδου που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια ζούμε 30 χρόνια περισσότερα απ ΄ ότι τον προηγούμενο αιώνα και μάλιστα με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Βέβαια, τα μεγάλα ζητήματα των ακάλυπτων αναγκών παραμένουν, συμπεριλαμβάνοντας τις θεραπείες για την Αλτζχάιμερ, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλούς καρκίνους και ορφανές παθήσεις.
Η φαρμακευτική βιομηχανία στη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών από το 2000-2017, έχει φτάσει στην παραγωγή προϊόντων αξίας 258 δισ. ευρώ, σε εξαγωγές 385 δισ. ευρώ, εισαγωγές 287 δισ. ευρώ, ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 98 δισ. ευρώ, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που εκτιμώνται σε 35,2 δισ. ευρώ, αύξηση των απασχολουμένων στα 750.000 ατομα, εκ των οποίων τα 115.000 σε μονάδες έρευνας και ανάπτυξης.
Η συνολική αξία της φαρμακευτικής αγοράς σε τιμές παραγωγού υπολογίζονται σε 207 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές προς τις φαρμακευτικές από τα συστήματα περίθαλψης, εκτιμώνται σε 137 δισ. ευρώ.
Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στη φετινή έκθεση της EFPIA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Έρευνας, σχετικά με την φαρμακοβιομηχανία, διεθνώς.
Σύμφωνα με την έκθεση, παρατηρείται ταχεία ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, Κίνας και Ινδίας, (κατά 11,5%, 9,4% και 11%, αντίστοιχα), οδηγώντας σε "μετανάστευση" οικονομικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων από την Ευρώπη σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Τα παραπάνω ποσοστά ανάπτυξης συγκρίνονται με μεγέθυνση της αγοράς κατά 4,4% στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης και 7,3% στις ΗΠΑ.

Πωλήσεις
Το 2017 η Β. Αμερική αποτελούσε το 48,1% των φαρμακευτικών πωλήσεων διεθνώς, έναντι 22,2% της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA από τις πωλήσεις νέων φαρμάκων που λανσαρίστηκαν μεταξύ 2012-2017, το 64,1% αφορούσαν την αμερικανική αγορά, έναντι 18,1% των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών και 7,1% της Ιαπωνίας.
Ο κατακερματισμός της φαρμακευτικής αγοράς στην Ε.Ε. οδηγεί σε παράλληλο εμπόριο, υπολογιζόμενο σε 5,2 τρις, σε τιμές ex-factory του 2016. Σύμφωνα με βρετανικά στοιχεία, το 25,5% κατευθύνεται στη Δανία, το 12,9% στη Σουηδία, 9% στη Μ. Βρετανία, 8,5% στην Γερμανία, 8,2% στην Ολλανδία, 5,4% στην Ιρλανδία, 1,9% στην Πολωνία και από 1,6% σε Αυστρία και Βέλγιο.

Σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης μιας νέας χημικής ή βιολογικής δραστικής ουσίας, υπολογίζεται σε 1,926 δισ. ευρώ σε τιμές 2016, διατηρώντας τον όρο ότι για κάθε 10.000 ουσίες, μόλις μία ή δύο καταφέρνουν να περάσουν όλα τα στάδια ερευνών για να οδηγηθούν τελικά στην αγορά.
Από το σύνολο των περίπου 34 δισ.ευρώ που δαπανώνται για έρευνα και ανάπτυξη στην Ε.Ε., τη μερίδα του λέοντος απορροφά η Ελβετία με 6,4 δισ. ευρώ, ακολουθεί η Γερμανία με 6,2 δισ. ευρώ, η Γαλλία με 4,45 δισ. ευρώ, το Βέλγιο με 2,889 δισ. ευρώ, η Δανία με 1,5 δισ. ευρώ περίπου, η Σουηδία με 1,1 δισ. ευρώ, η Ισπανία με 1,08 δισ. Η Κύπρος απορροφά 85 εκ. ευρώ και η Ελλάδα μόλις 42 εκ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μερίδιο του R&D ξοδεύεται στις κλινικές μελέτες που απορροφούν το 48,5% των πιστώσεων.
Μεταξύ των ετών 1998 - 2017, κυκλοφόρησαν καινούριες χημικές ή βιολογικές δραστικές ουσίεςπου έφτασαν τις 308 στις ΗΠΑ, 248 στην Ευρώπη, 100 στην Ιαπωνία και 75 στον υπόλοιπο κόσμο.
Οι φαρμακευτικές διαθέτουν το 15% των πωλήσεών τους σε έρευνα και ανάπτυξη, έναντι ποσοστού 10,6% των εταιριών software, 8,4% των εταιριών hardware, και 5,9% του κλάδου αυτοκινήτου.
Η παραγωγή φαρμάκων στην Ε.Ε. φτάνει τα 248.053 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 46,2 δισ. στην Ελβετία, 30 δισ. στην Ιταλία, 29,1 δισ. στη Γερμανία, 19 δισ. στη Γαλλία, 15 δισ. στην Ισπανία, 14 δισ. στη Δανία, 12,8 στο Βέλγιο και μόλις 895 εκ. ευρώ στην Ελλάδα.
Γενόσημα
Σε ότι αφορά τη χρήση γενοσήμων, το μεγαλύτερο ποσοστό διατηρούν η Πολωνία (60,4%) και η Ρωσία (57%), και ακολουθούν η Ιταλία με 56,1%, η Βουλγαρία με 47%, η Κροατία με 42%, η Αυστρία με 40,6%, ενώ στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 23,4%.

Πηγή: healthmag