Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

"Παράθυρο" για να μη χρησιμοποιούν POS οι γιατροί και οι οδοντίατροι ανοίγει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα!

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ένα ενδεχόμενο "παράθυρο" προκειμένου οι γιατροί και οι οδοντίατροι της χώρας μας, αλλά και οι φυσικοθεραπευτές, να έχουν το δικαίωμα να μη χρησιμοποιούν POS στις επαγγελματικές συναλλαγές τους, ανοίγει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία αφορά τους δικηγόρους.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση της Αρχής έχει ως εξής:

"Ενόψει του γεγονότος ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για τη συμμόρφωση προς την ΚΥΑ

λήγει στις 27.7.2017, και προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, η Αρχή θεωρεί σκόπιμο να ανακοινώσει, και πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το ευρισκόμενο ήδη υπό σύνταξη αιτιολογικό της γνωμοδότησης, τη γνώμη στην οποία κατέληξε ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς της. Η κρίση της έχει ως εξής:

Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω ΚΥΑ, κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι «καταναλωτές» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016.
Πάντως, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον ν. 2472/1997".


Πηγή: Υγεία360