Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Μέτρα για ταχύτερη εκκαθάριση των δαπανών ενέκρινε ο ΕΟΠΥΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία αποζημιώσεων υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, διαιτητικών τροφίμων, ακουστικών βαρηκοΐας, ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών επιδιώκει ο οργανισμός. 

Κατευθυντήριες οδηγίες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της εκκαθάρισης των δαπανών των νέων συμβάσεων του Οργανισμού ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί η διαδικασία να να αποδοθούν ταχύτερα τα χρήματα προς τους δικαιούχους. Μεταξύ των παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν είναι και η δυνατότητα διοικητικού-οικονομικού ελέγχου και εκκαθάρισης υποβολών παρόχων νέων συμβάσεων από υπαλλήλους άλλης Περιφερειακής Υπηρεσίας πλην εκείνης που ανήκει ο πάροχος.


Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, τα βασικότερα προβλήματα στην πορεία εκκαθάρισης εντοπίζονται τόσο στη σταδιακή αύξηση του αριθμού των υποβολών από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο- οπότε και έφθασε περίπου το 20%- όσο και στα λάθη και τις παραλήψεις που διαπιστώνονται κατά την εξέταση των αιτήσεων (πχ.  έλλειψη υπογραφής ασφαλισμένου, ασαφής γνωμάτευση ιδιαίτερα στον διαβήτη, υπέρβαση στις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού ποσότητες).

Οι αιτήσεις αυτές, δε, αφορούν τις 3 νέες κατηγορίες συμβάσεων που συνήψε από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΟΠΥΥ και αφορούν την παροχή υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την παροχή διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς και την παροχή ακουστικών βαρηκοΐας ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών. Αφορούν επίσης προϊόντα που διατίθενται στο πλαίσιο της επέκτασης της από 31-10-2014 Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την παροχή υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.


Η “εικόνα”

Οι δαπάνες για τις παραπάνω κατηγορίες παροχών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 είτε εκκαθαρίζονταν βάσει ατομικών αιτημάτων είτε στο μεγαλύτερο ποσοστό εξοφλούνταν μετά από την διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Ωστόσο μόνο για τον μήνα Ιανουάριο οι υποβολές που κατετέθησαν στο πλαίσιο των νέων συμβάσεων έφθασαν τις 10.678 (9.601 παροχής υγειονομικού υλικού, 835 σκευασμάτων διαιτητικών τροφίμων, 242 ακουστικών βαρηκοΐας ορθοπεδικών και αναπνευστικών συσκευών).

“Οι υποβολές από τον Ιανουάριο 2017 προστέθηκαν στις 13.646 υποβολές συμβεβλημένων παρόχων των υπόλοιπων κατηγοριών που εκκαθαρίζονταν από την 1η Ιανουαρίου 2016 (έχουν αφαιρεθεί οι υποβολές των κρατικών δομών, νοσοκομεία, ΥΠΕ κ.α.), χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στο ανθρώπινο δυναμικό των περιφερειακών μας υπηρεσιών” επισημαίνεται από την υπηρεσία.

Έχει επίσης ενδιαφέρον η εξέλιξη των υποβολών των νέων συμβάσεων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των υποβολών από τον Φεβρουάριο που τον Μάιο φτάνει περίπου το 20% (11.233 τον Φεβρουάριο, 11961 τον Μάρτιο, 12.556 τον Απρίλιο και 12.855 τον Μάιο).Τα προβλήματα

Όπως αναφέρεται από την υπηρεσία κατά την έναρξη εκκαθάρισης των υποβολών, στις 19 Ιουνίου, διαθέσιμο και ψηφιοποιημένο ήταν μόλις το περίπου 20% των υποβολών του Ιανουαρίου, ενώ μέχρι και τις 4 Ιουλίου το ποσοστό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης για τα υγειονομικά υλικά 66%, για τα διαιτητικά σκευάσματα 60% και για τα ακουστικά βαρηκοΐας και τις ορθοπεδικές και αναπνευστικές συσκευές 59%.

“Η παραπάνω εικόνα παρότι δεν είναι ενθαρρυντική, αφού οι υποβολές όπως αναφέρθηκε σταδιακά αυξάνονται τους επόμενους μήνες, δεν είναι αποθαρρυντική εάν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για νέα διαδικασία, άγνωστη μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, στο προσωπικό του Οργανισμού, ότι το προσωπικό ουσιαστικά εκπαιδεύεται στην πράξη” αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Οργανισμού.

Στην ίδια απόφαση, δε, αναφέρεται πως την όλη διαδικασία δυσχεραίνει, μεταξύ άλλων, το ότι δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης των γνωματεύσεων, ο συνολικός σχεδιασμός και η διαδικασία χορήγησης των παροχών αυτών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού και κυρίως ο χρόνος που απαιτείται κατά τη διαδικασία για τον έλεγχο των καθορισμένων κατά παροχή χρόνων χορήγησης, των καθορισμένων κατά παροχή τιμών απόδοσης και των ποσοστών συμμετοχής και των ποσοτήτων που μέχρι σήμερα δεν ελέγχονται αυτοματοποιημένα.

Ενδεικτική άλλωστε της κατάστασης είναι η πορεία της εκκαθάρισης στο νομό Αττικής, που έχει και το 1/3 του συνόλου των υποβολών της χώρας, καθώς φαίνεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 45 ημέρες για την εκκαθάριση ενός μήνα και μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ, σε μια περίοδο που η δυνατότητες άλλων Περιφερειακών Υπηρεσιών στην υποστήριξη του έργου τους είναι περιορισμένες, αφού βρισκόμαστε ήδη στον Ιούλιο.

“Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η εσπευσμένη έναρξη της νέας διαδικασίας χορήγησης των παροχών, ο σχεδιασμός και οι αλλαγές του σχεδιασμού στην πορεία του έργου δημιούργησανσυγχύσεις και ερωτήματα που αποτυπώνονται τώρα στις υφιστάμενες υποβολές. Επίσης, αποτυπώθηκαν τα πρώτα προβλήματα που τα περισσότερα συνδέονται με το παρελθόν και τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο” υπογραμμίζεται επίσης στην απόφαση.


Πως αλλάζει η διαδικασία

Προκειμένου λοιπόν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης, το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε τα εξής:

1. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο θεραπεύσιμες ελλείψεις στα δικαιολογητικά των υποβολών νέων συμβάσεων μηνός Φεβρουαρίου και των υποβολών Ιανουαρίου που δεν έχουν ήδη εκκαθαριστεί, θα καλείται ο πάροχος να τις συμπληρώσει, με την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού σε εύλογη προθεσμία, πριν την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου και την έκδοση της πράξης εκκαθάρισης. Το δικαιολογητικό που θα υποβληθεί για την θεραπεία της έλλειψης, μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιοποίησης του με την αντίστοιχη υποβολή και της συσχέτισης του με το φυσικό αρχείο της υποβολής, θα επισυνάπτεται στην πρωτότυπη πράξη εκκαθάρισης.

2. Κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης των υποβολών νέων συμβάσεων με χειρόγραφες γνωματεύσεις διαβητολογικού υλικού δεν θα ελέγχεται η καρτέλα του ασθενή, αλλά ο έλεγχος των διπλών εκτελέσεων στον ίδιο ΑΜΚΑ να γίνει δευτερογενώς με την συσχέτιση των στοιχείων του Ε-ΔΑΠΥ.

3. Τη δυνατότητα διοικητικού-οικονομικού ελέγχου και εκκαθάρισης υποβολών παρόχων νέων συμβάσεων, που η χωρική τους αρμοδιότητα ανήκει σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία και από υπαλλήλους άλλης Περιφερειακής Υπηρεσίας, για την βελτίωση του χρόνου εκκαθάρισης των υποβολών, με την διαδικασία που ακολουθείται για τις υπόλοιπες κατηγορίες παρόχων.


Πηγή : healthmag