Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Πώς θα υποβάλλονται οι ενστάσεις για τις περικοπές στα αναλώσιμα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων που αφορούν στις περικοπές των γνωματεύσεων Ιανουαρίου για τα αναλώσιμα (παροχή υγειονομικού υλικού, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ορθοπεδικά/αναπνευστικά), εξέδωσαν οι κατά τόπους φαρμακευτικοί σύλλογοι.

Η σχετική ενημέρωση για τις περικοπές θα γίνεται από την αρμόδια κάθε φορά ΠΕΔΙ (Περιφερειακή Διεύθυνση) και θα πρέπει να είναι αναλυτική, δηλαδή ο φαρμακοποιός να γνωρίζει ποια υποβολή αφορά, ακριβώς ποια γνωμάτευση και τον ακριβή λόγο.

Στην περίπτωση που η περικοπή είναι αποδεκτή, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να κόψει το σχετικό πιστωτικό και να το καταθέσει στην ΠΕΔΥ που ανήκει. Στη συνέχεια η διαδικασία της πληρωμής θα προχωρήσει κανονικά προς οριστικοποίηση και εξόφληση, μειωμένη κατά το ποσό της περικοπής που έγινε αποδεκτή.


“Για το αν θα κόψετε πιστωτικό ή θα προβείτε σε ένσταση, θα πρέπει να αναλογιστείτε το
μέγεθος του ποσού της περικοπής, σε σχέση με το ποσό που αφορά όλη την υποβολή, ώστε να δείτε αν οικονομικά σας συμφέρει να προβείτε σε έκδοση πιστωτικού” συμβουλεύει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η περικοπή δεν είναι αποδεκτή, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να καταθέσει ένσταση. Με την ενέργεια αυτή, η πληρωμή σταματάει προσωρινά μέχρι την εξέταση της ένστασης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, οι ενστάσεις που αφορούν στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα εξεταστούν άμεσα ώστε να προωθηθούν για πληρωμή.

Την κάθε ένσταση ο φαρμακοποιός θα πρέπει να την υποβάλλει μέσα σε 3 ημέρες από την
γνωστοποίηση της περικοπής από το ΠΕΔΙ στην γραμματεία του Συλλόγου του (επισυνάπτεται το πρότυπο έντυπο), μέσω του οποίου και θα αποστέλλεται αυθημερόν στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, για άμεση εξέταση της ένστασης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται σε πρωτότυπη μορφή (ένσταση και δικαιολογητικά), καθώς όσες είναι απεσταλμένες με φαξ δεν θα γίνονται δεκτές.

Ακολουθούν παραδείγματα τυπικών λαθών που γίνονται κατά την υποβολή της ένστασης και αναλυτικές οδηγίες ώστε οι πιθανότητες να απορριφθεί να είναι ελάχιστες:

Α) Στην χειρόγραφη γνωμάτευση του γιατρού μηνός Ιανουαρίου δεν υπάρχει υπογραφή παραλήπτη.

“Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον μήνα αυτό λειτουργούσαμε μόνο με χειρόγραφες συνταγές, στις οποίες έπρεπε να υπογράφει – όπως και πριν – ο παραλήπτης κατά την παραλαβή των αναλωσίμων. Τα συνοδευτικά που εκδώσαμε για τον Ιανουάριο, μετά την λειτουργία του νέου e-ΔΑΠΥ, δεν χρειάζονται υπογραφή, διότι εξεδόθησαν πολύ αργότερα από τις χειρόγραφες” επισημαίνει ο ΦΣΑ.

Εάν υποβάλετε ένσταση για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καταθέσετε στο Σύλλογο:


-έντυπο ενστάσεως (υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα ενστάσεως)
-Υπεύθυνη Δήλωση μέρους (τουλάχιστον του 30%) των ασφαλισμένων, με το γνήσιο της
  υπογραφής τους, που να δηλώνει : «…δηλώνω ότι παρέλαβα από το φαρμακείο……., για τον
  μήνα Ιανουάριο/201…, τα αναλώσιμα που αναγράφοντας στην γνωμάτευση».
-Υπεύθυνη δήλωση του φαρμακοποιού ότι ΟΛΟΙ οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν υπογράψει  

  κατά  την παραλαβή, έχουν πράγματι παραλάβει όσα αναγράφονται στις γνωματεύσεις της
  υποβολής μηνός ……………………

Β) Δεν υπάρχει διάγνωση επί της χειρόγραφης συνταγής, ή υπάρχει απλά η ένδειξη ΣΔ, χωρίς να ορίζεται ο τύπος ΙΙ ή Ι.

Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει την μικρότερη ποσότητα απορρίπτοντας τις υπόλοιπες συσκευασίες αναλωσίμων που έχουν χορηγηθεί.

Εάν υποβάλετε ένσταση για αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καταθέσετε στον ΦΣΑ :


-έντυπο ενστάσεως (υπάρχει συνημμένο υπόδειγμα ενστάσεως)
-επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού της νόσου (π.χ.φωτοτυπία βιβλιάριου ασθενούς ή
 συνταγής φαρμάκων) ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ασφαλισμένος πάσχει από Σακχαρώδη
 Διαβήτη του τύπου που δικαιούται να πάρει περισσότερες συσκευασίες
-Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού για τα ακριβή στοιχεία του ασφαλισμένου που
 τεκμαίρονται από το επισυναπτόμενο αποδεικτικό της νόσου.

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση περικοπών που θεωρηθεί ότι πρέπει να υποβληθεί ένσταση, οι ΦΣ συστήνουν να επικοινωνείτε μαζί τους.


Πηγή : virus