Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Μειώσεις έως και 62% στις τιμές των φαρμάκων προτείνει ο ΕΟΦ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μειώσεις έως και 62% στις τιμές φαρμάκων περιλαμβάνει η πρόταση ανατιμολογήσης του ΕΟΦ. Συνολικά, το νέο δελτίο τιμών προτείνει σε 3.749 κωδικούς μείωση τιμής, σε 27 κωδικούς αύξηση τιμής (έως και 60%) ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν αμετάβλητα.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο ανατιμολόγησης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου. Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:


α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 03-10-2016 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ, β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ. δ) κοστολόγια ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση.

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.


Πηγή : healthview