Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Ρύθμιση για την τιμολόγηση των γενοσήμων προβλέπει η τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μία ρύθμιση σχετικά με την ανατιμολόγηση των γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων προβλέπει μεταξύ άλλων στο κεφάλαιο για την φαρμακευτική αγορά η τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, η οποία παραδίδεται την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στην ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει την Κυριακή 6 Νοεμβρίου η εφημερίδα "Καθημερινή" και η δημοσιογράφος Δήμητρα Μανιφάβα.

Συγκεκριμένα, η τρίτη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ προβλέπει τα εξής για την φαρμακευτική αγορά:

"1) Το νομικό πλαίσιο για την διαφήμιση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες τροποποιήσεις περί απελευθέρωσης των καναλιών διανομής των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕΔΙΦΑ) ως υποκατηγορίας των ΜΗΣΥΦΑ. Επιπλέον, η διαφήμιση των ωφελημάτων προς το κοινό με τη μορφή των εκπτώσεων θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στην προώθηση των ΜΗΣΥΦΑ.

2) Η νομοθεσία που καλύπτει τα φαρμακευτικά προϊόντα προβλέπει μέγιστη μείωση τιμής στα γενόσημα φάρμακα κατά την διαδικασία ανατιμολόγησης. Σε περίπτωση που η αναθεωρημένη τιμή του γενοσήμου υπερβαίνει εκείνη του προϊόντος αναφοράς η τιμή του τελευταίου διορθώνεται προς τα πάνω ώστε οι δύο τιμές να εξισωθούν. Αυτό στερεί από τα γενόσημα το πλεονέκτημα τιμής που έχουν σε σχέση με το προϊόν αναφοράς, δίχως να αφήνουν περιθώρια ανταγωνισμού ή περαιτέρω διείσδυσής τους στην αγορά. Ο ΟΟΣΑ προτείνει ο κανόνας της μέγιστης μείωσης τιμής να εφαρμόζεται μόνο όταν η αναθεωρημένη τιμή του γενόσημου είναι κάτω από αυτή του φαρμάκου αναφοράς (εκτός πατέντας).

3) Να αρθούν οι περιορισμοί που προβλέπουν ότι οι φαρμακαποθήκες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πάνω από μία βοηθητική μονάδα και ότι αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με τη φαρμακαποθήκη. Επίσης ο ΟΟΣΑ συστήνει να καταργηθεί η νομοθεσία που προβλέπει ότι οι φαρμακαποθήκες μπορούν να εγκαθίστανται μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές".

Πηγή: ygeia360.gr