Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Ρυθμίζονται όλα τα ληξιπρόθεσμα ΕΟΠΥΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Την επέκταση της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προβλέπει τροπολογία που προστέθηκε στο άρθρο 53 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» και το οποίο ψηφίστηκε χθες το βράδυ. Το άρθρο αρχικά προέβλεπε διαδικασία για την ταχύτερη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί έως και τις 31.12.2012.

Με την προστιθέμενη παράγραφο, προβλέπεται χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, ώστε να εξοφληθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Φορέα προς τους παρόχους του, δηλαδή από τη δημιουργία του έως και τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.

“Μέσω της παρούσας διάταξης διασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των παρόχων, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαδικασία εξορθολογισμού των οφειλών του Οργανισμού, καθώς πλέον ο ΕΟΠΥΥ εστιάζει στην διενέργεια ελέγχων και εκκαθάρισης με τη χρήση σύγχρονων και αποτελεσματικών δημοσιολογιστικών διαδικασιών […], με δεδομένο ότι τα οφειλόμενα ποσά σε clawback και rebate δύνανται να συμψηφισθούν με υποβαλλόμενες δαπάνες του έτους 2016 και 2017”, εξηγεί η αιτιολογική έκθεση.

Έτσι, προϋπόθεση για να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμα οφέλη είναι να έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα παραστατικά από 1.1.2012 έως 31.1.2016, αλλά και να παραιτηθούν οι δικαιούχοι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, μεταξύ αυτών και από τους τόκους υπερημερίας, καθώς και από κάθε σχετικό ένδικο μέσο.

Παρ.7Αρθρ.53 Ληξιπρόθεσμα ΕΟΠΥΥ

Πηγή: Virus