Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

16o Pharma Point: «Προοπτικές επαγγελματικής και επιστημονικής εξέλιξης των αποφοίτων της Φαρμακευτικής»

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
«Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης του φαρμακοποιού στη φαρμακοβιομηχανία θα μεγιστοποιηθούν ή θα βελτιωθούν όταν υπάρξουν και αναπτυχθούν διαδράσεις ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο της εκπαίδευσης του φαρμακοποιού (τα τρία Φαρμακευτικά Τμήματα) και του επαγγελματικού χώρου (της φαρμακοβιομηχανίας), συστηματικά και όχι αποσπασματικά», τόνισε η πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, κατά την εισαγωγική της ομιλία.
Παίρνοντας τον λόγο ο Καθηγητής Θεόδωρος Σκλαβιάδης, πρόεδρος του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φαρμακευτικών Τμημάτων Ελλάδας, παρουσίασε το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που εντάσσεται στις δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τη θέση του «φαρμακοποιού του πάγκου» εξέφρασε ο πρόεδρος του Φ.Σ. Πειραιά και μέλος του Δ.Σ. του ΠΦΣ κ. Κώστας Κούβαρης.
Από τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, επικεφαλής Ιατρικού Τμήματος Novartis Hellas, Veronique Schaaf-Σπηλιοπούλου, επικεφαλής Τμήματος Κλινικών Μελετών, και Ελένη Κόκκου, υπεύθυνη Κανονιστικών Υποθέσεων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον ρόλο του φαρμακοποιού στην ανάπτυξη φαρμάκων και στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στη φαρμακοβιομηχανία.
Πατήστε στα ονόματα των ομιλητών ώστε να δείτε τα video με τις ομιλίες που σας ενδιαφέρουν από το webTV του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.