Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΕΟΦ: Έναρξη σεμιναρίων με αντικείμενο την κλινική έρευνα με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Κλινική Έρευνα: Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την έναρξη τακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αντικείμενο την κλινική έρευνα με φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Τα σεμινάρια οργανώνονται από το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών και θα διεξάγονται στην αίθουσα Καββαδίας- Καζάζης στον ΕΟΦ (Μεσογείων 284).

Σκοπός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων:


Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες διεξαγωγής κλινικής δοκιμής σε ερευνητικά κέντρα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η σειρά αυτών των σεμιναρίων εστιάζει στην εισαγωγή στους Κανόνες Ορθής Κλινικής Πρακτικής και στις πρακτικές πτυχές που αφορούν στην έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση μιας κλινικής δοκιμής.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε :

Κύριους Ερευνητές κέντρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

Μέλη ερευνητικών ομάδων ( Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, άλλες ειδικότητες)

Μέλη Επιστημονικών Επιτροπών/Επιτροπών Δεοντολογίας

Μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την κλινική έρευνα 


Παρουσιάσεις:

 Κλινικές Δοκιμές στην Ελλάδα - Κανονιστικό Πλαίσιο (Clinical Trials – application process, legislation & guidelines) 

 Αρχείο Ερευνητή (Investigator File)

 Πρωτόκολλο κλινικής δοκιμής (Clinical Trial Protocol - Compliance at Investigator Sites) 

 Έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση. Διαδικασία λήψης συγκατάθεσης ( Informed Consent - Clinical Trial Subjects) 

 Υπό έρευνα φαρμακευτικά προϊόντα και διαχείριση τους (Investigational Medicinal Products/IMPs- Management) 2 

 Επιθεωρήσεις Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice Inspections) 

 Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών (Overview of Adverse Reaction Reporting Requirements in Clinical Trials). 


  •  Το αναλυτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και το εκπαιδευτικό υλικό θα σταλούν στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά. 
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν ερωτήματα και θέματα προς συζήτηση, σχετικά με το αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εκ των προτέρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: trials@eof.gr 
  • Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10πμ-5μμ. 

Διάρκεια: 7 ώρες 

Παρακαλείστε να δηλώσετε την συμμετοχή σας έως τις 12 Νοεμβρίου 2016. 

Τα συμπληρωμένα έντυπα συμμετοχής διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: tchrisanth@eof.gr 

Πληροφορίες/Συντονίστρια σεμιναρίου: Zήνα Χρυσανθοπούλου 

Τηλ: 213 2040355 


 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΓια να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.