Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Στις πατέντες λέμε ‘ναι’...

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Επανέρχεται η χώρα μας στην αναγνώριση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τα φάρμακα και στην προστασία της τιμής που παρέχει το πρώτο δίπλωμα που δόθηκε.

Στο σχέδιο της απόφασης που ετοιμάζεται, ορίζεται ρητά ότι απαραίτητο στοιχείο για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων, εκτός από την ονομασία, τη δραστική ουσία, την περιεκτικότητα, τη μορφή, συσκευασία κλπ, είναι και η ημερομηνία λήξης του πρώτου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας. Και οι τιμές των φαρμάκων αναφοράς υπό προστασία πατέντας, προκύπτουν από το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών στην Ε.Ε.Χρειάστηκε τελικά μόνο μια εβδομάδα για να μην επιβεβαιωθούν οι ‘ψίθυροι΄ότι η απόφαση θα εκδοθεί όταν θα έχουν λήξει πλέον οι πατέντες...