ΡΟΗ

6/recent/ticker-posts

Υποβολή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού στην πύλη ΚΜΕΣ

Διευκρινίσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Αριθμ. Πρωτ. 4975Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ

Τα φαρμακεία που ΔΕΝ χρησιμοποιούν πρόγραμμα φαρμακείου αλλά εκτελούν τις συνταγές απευθείας στην ΗΔΙΚΑ, κατά την υποβολή των εντύπων διενέργειας στην πύλη της ΚΜΕΣ θα πρέπει να προσθέτουν το ψηφίο μηδέν(0) στο τέλος κάθε 13ψηφιου αριθμού του εντύπου διενέργειας, ούτως ώστε να γίνεται δυνατή η υποβολή του.
(Τα προγράμματα εκτέλεσης συνταγών είναι προσαρμοσμένα ώστε να πραγματοποιούν αυτόματα την προσθήκη του 14ου ψηφίου κατά την υποβολή των εντύπων διενέργειας στην πύλη της ΚΜΕΣ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από το φαρμακοποιό)

Τα φαρμακεία που ΔΕΝ χρησιμοποιούν πρόγραμμα φαρμακείου, δεν μπορούν να αντιπαραβάλουν τα έντυπα διενέργειας στο πεδίο «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» στο site της ΗΔΙΚΑ με τις υπόλοιπες συνταγές διότι τα έντυπα διενέργειας δεν εκτελούνται στην πλατφόρμα του e-prescription. Μπορούν όμως να τα αντιπαραβάλουν και να κάνουν έλεγχο στο «Ευρετήριο Διενεργειών Χωρίς Ιατρική Συνταγή» της πλατφόρμας του «Μητρώου Αντιγριπικού Εμβολιασμού». Η πύλη της ΚΜΕΣ θα λάβει από την ΗΔΙΚΑ, συγκεντρωτικά τα δεδομένα των διενεργειών του Νοεμβρίου για κάθε φαρμακείο, προκειμένου να τα συμπεριλάβει στην εκκαθάριση της υποβολής ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ, για κάθε φαρμακείο.

Όσο αφορά την υποβολή των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή, αυτές υποβάλλονται στην ενιαία υποβολή ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο φυσικό αρχείο μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές εμβολίων ΕΟΠΥΥ, εφόσον πρόκειται για Ταμεία που ανήκουν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Δικαιούχοι του Ν.4368/16 κλπ.) (Σχετική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ 3/11/23)

Προσοχή στα έντυπα διενέργειας του Λιμενικού, τα οποία υποβάλλονται μαζί με τις συνταγές του Λιμενικού. (Σχετική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ 3/11/23)

Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν όσα γράφονται στην, από 3 Νοεμβρίου «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ», την οποία είχαμε αποστείλει.


Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ