Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Νέο ΦΕΚ με τιμές αποζημίωσης ταινιών μέτρησης σακχάρου

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Ανανεώνεται ο κατάλογος με τις τιμές αποζημίωσης των ταινιών μέτρησης σακχάρου στο αίμα. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β' 4089/23.09.2020 το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει την προσθήκη επιπλέον 4 προϊόντων.

Διαβάστε το ΦΕΚ παρακάτω: