Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

ΗΔΙΚΑ: Ένταξη στρατιωτικών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Updated)

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Έτοιμη δηλώνει η ΗΔΙΚΑ για την ένταξη των ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διευκρινίζοντας ότι  οι συνταγές θα εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  “Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)”, “Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)”, και “Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ). Υπενθυμίσουμε ότι χθες σε σχετική ανακοίνωση προέβη και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ:

"Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10-2-2020  ξεκινάει η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας . Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα εφαρμοστεί αρχικά μόνο σε καταχώριση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων. Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και των εμμέσων μελών τους,  θα εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  “Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)”, “Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)”, “Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)”  κατ αντιστοιχία  με το σώμα στο οποίο υπηρετεί ο ασφαλισμένος.

Διευκρινίζεται ότι  η συνταγογράφηση των άμεσα ασφαλισμένων του ΥΠ.ΕΘ.Α. (εν ενεργεία στρατιωτικοί) διενεργείται από ιατρούς στρατιωτικής μονάδας, στρατιωτικού νοσοκομείου  ή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών κρατικού νοσοκομείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνταγογράφηση διενεργείται μόνο κατόπιν βεβαίωσης/παραπομπής από ιατρό στρατιωτικής μονάδας.

Επίσης, οι συνταγές ασφαλισμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκτελούνται επί πιστώσει σε φαρμακεία στρατιωτικών νοσοκομείων, κρατικών νοσοκομείων  καθώς και σε συμβεβλημένα  με το ΥΠ.ΕΘ.Α. ιδιωτικά φαρμακεία. Στα λοιπά, μη συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία η δαπάνη φαρμάκων καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, ο οποίος αιτείται στη συνέχεια  αποζημίωση  από τον ασφαλιστικό του φορέα."


Τελευταία ενημέρωση 8/2/2020:

Σε δεύτερη ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΓΕΕθΑ ισχύουν τα εξής:

  • Απαιτείται θεώρηση για συνταγές φαρμάκων αξίας άνω των 150 €
  • Δεν ισχύουν προς το παρόν τα Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης
  • Θα γίνονται δεκτές και χειρόγραφες συνταγές κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι 31/3/2020

Πηγή: e-prescription.gr