Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

ΠΦΣ: Έναρξη δεύτερης εξεταστικής περιόδου για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Αθήνα, 11/02/2019
Αρ. Πρωτ. 504
Προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00π.μ η δεύτερη εξεταστική περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21:00.

Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα πρέπει να απαντηθούν σωστά 12 ερωτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών.

Απαραίτητο στάδιο αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση Στοιχείων Χρήστη» στην ενότητα 3.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                           Κωνσταντίνος Κούβαρης

Πηγή: ΠΦΣ