Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Πανευρωπαϊκή ελληνική πρωτιά με τα λιγότερα ορφανά φάρμακα και τις χαμηλότερες δαπάνες για σπάνιες παθήσεις

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Ο μεγαλύτερος αριθμός φαρμάκων για σπάνιες ασθένειες συγκεντρώνεται στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιήθηκαν 102 (91%) και 95 (85%) φάρμακα αντίστοιχα.


Δυσάρεστο, αλλά είναι γεγονός. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα στο σύνολο της Ευρώπης διαχειρίζεται τα λιγότερα ορφανά φάρμακα, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλει τις χαμηλότερες δαπάνες για τις σπάνιες παθήσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.Συγκεκριμένα, 125 φάρμακα για σπάνιες ασθένειες εγκρίθηκαν από τον ΕΜΑ μεταξύ 2004 και 2014, εκ των οποίων 71 πήραν την ονομασία ορφανά φάρμακα. Τα σχετικά διαγράμματα αφορούν τη διαθεσιμότητα 112 ορφανών φαρμάκων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ο μεγαλύτερος αριθμός φαρμάκων για σπάνιες ασθένειες συγκεντρώνεται στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου χρησιμοποιήθηκαν 102 (91%) και 95 (85%) φάρμακα αντίστοιχα.

Όσον αφορά στις δαπάνες για φάρμακα για σπάνιες ασθένειες, αναφέρει η μελέτη, αυτές εμφανίζονται να αυξάνονται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα όπου οι δαπάνες μειώθηκαν μετά το 2011. Οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές δαπάνες ανά κάτοικο για φάρμακα για σπάνιες ασθένειες παρατηρήθηκαν στη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία και το Βέλγιο καθ 'όλη τη διάρκεια της μελέτης. Το 2014, οι δαπάνες για τα διαθέσιμα φάρμακα ανήλθαν σε 31,9 ευρώ / κάτοικο στη Γερμανία και 27,0 ευρώ / κάτοικο στην Ελβετία. Η Ελλάδα είχε τις χαμηλότερες δαπάνες για φάρμακα για σπάνιες ασθένειες το 2014, η οποία ήταν 0,2 ευρώ / κάτοικο για φάρμακα μόνο σε λιανικές πωλήσεις.

Το ποσοστό των πόρων που δαπανήθηκαν για τα ορφανά φάρμακα το 2014 αντιπροσώπευε μεταξύ 33% (Τσεχία και Πολωνία) και 63% (Ιρλανδία) των συνολικών δαπανών για φάρμακα για σπάνιες ασθένειες.


Πηγή : iatronet