Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Οι 9 λόγοι που θα αλλάξουν σελίδα στις φαρμακαποθήκες

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
''Πέταξε'' το 50% του χονδρεμπορικού κέρδους από το 2011 μέχρι σήμερα.

Η περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, η οικονομική αδυναμία των μικρών που αποτελούν στόχο εξαγοράς από τους μεγαλύτερους παίκτες, οι μειωμένες παράλληλες εξαγωγές είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που θα ωθήσουν μεσομακροπρόθεσμα τον κλάδο των φαρμακαποθηκών σε αλλαγή σελίδας.


Μολονότι, επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, αυτό δεν θα γίνει άμεσα και ούτε με μεγάλη ταχύτητα, θεωρείται βέβαιη η ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση των δυνάμεων στον κλάδο των φαρμακαποθηκών. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στα επόμενα 1 με 2 χρόνια δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες εξελίξεις, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραστικά στις εξωτερικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες.

Οι λόγοι πάντως που συνηγορούν ότι προλειαίνεται το έδαφος των αλλαγών είναι εννέα:

-Περιστολή φαρμακευτικής δαπάνης και χονδρεμπορικού κέρδους. Υπενθυμίζεται η Μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους των φαρμακαποθηκών στα συνταγογραφούμενα φάρμακα από 7,78% σε 5,4% (επί της χονδρικής τιμής) το έτος 2011 (Υπ. Απ. ΔΥΓ3(α)/οικ.128948 2785/B/02.12.2011 διαμορφώνεται σε 5,4%) και σε 4,67% από το 2012 (Υ.Α. Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.97018 2719/Β/08.10.2012 διαμορφώνεται σε 4,67%) μέχρι σήμερα. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι το χονδρεμπορικό κέρδος στα χρόνια της κρίσης μειώθηκε κατά 50%. Εξαιτίας αυτού του γεγονός αρκετές φαρμακαποθήκες ανέπτυξαν επικουρικά το κομμάτι των εξαγωγών με τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες και φορολογικές υποχρεώσεις.

-Ανατροπές στα μερίδια αγοράς με τους μεγάλους να ενισχύουν περαιτέρω την θέση τους έναντι των μικρότερων παικτών, αφενός μέσω πιο ευέλικτων σχημάτων και αφετέρου με ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους προς τους πελάτες τους.

- Οι φαρμακευτικές εταιρείες αποφεύγοντας την ακόμη μεγαλύτερη ρίξη με τις φαρμακαποθήκες θα μαζέψουν τις απευθείας πωλήσεις τους προς το παραδοσιακό κανάλι διανομής. Ήδη κάποιες εταιρείες ξεκίνησαν να το πράττουν.

- Ο κίνδυνος από είσοδο μεγάλων πανευρωπαϊκών παικτών στην Ελλάδα ελλοχεύει αλλά όχι άμεσα, γιατί το φορολογικό περιβάλλον είναι αποτρεπτικό (προς το παρόν) άλλα η προοπτική εισόδου νέων παικτών υπάρχει και το ερώτημα είναι πόσο το αντιλαμβάνονται οι μικροί της αγοράς.!

- Η ελληνική κουλτούρα της ατομικότητας και περί μη διάθεσης συνεργασιών υπάρχει παντού.

- Οι μεγάλοι αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και για να τα καταφέρουν εποφθαλμιούν μια αύξηση μεριδίων μέσω εξαγορών. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονιστεί και ένα αρνητικό παράδειγμα, όπου πρόσφατα μια μεσαία καλή αποθήκη με πολλές δεκαετίες ζωής προτίμησε να κλείσει αντί να πωληθεί.

-Η αύξηση των επισφαλειών από την πλευρά των φαρμακείων θα πιέσει τις αποθήκες οικονομικά, οπότε είναι πράγματι άλλος ένας παράγοντας.

- Μακροπρόθεσμα οι εκτιμήσεις είναι ότι οι εξαγωγές θα συρρικνωθούν (όχι άμεσα), συμβάλλοντας σε αυτό όχι μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αλλά και η δυσαρέσκεια που έχει προκληθεί στις φαρμακαβιομηχανίες οι οποίες χάνουν έσοδα, καθώς οι θυγατρικές τους ανταγωνίζονται τα ίδια τους τα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές.

-Άλλος ένας λόγος είναι ότι στα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν πανευρωπαϊκά οι απαιτήσεις για αυστηρότερες συνθήκες αποθήκευσης και διακίνησης φαρμάκων, καθώς και για καλύτερες εγκαταστάσεις και συστήματα αυτοματισμού.

Κανείς σήμερα δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητας πώς μοιράζεται η πίτα του κλάδου και αυτό διότι θα μπορούσε κανείς να λάβει υπόψη του τους ισολογισμούς, όμως μέσα σε αυτούς δεν διαχωρίζονται οι πωλήσεις στα φαρμακεία, οι πωλήσεις προς άλλες αποθήκες, καθώς και οι εξαγωγές.

Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 142 φαρμακαποθήκες. Εξ αυτών : 99 ιδιωτικές με μερίδιο εσωτερικής αγοράς (πωλήσεις προς τα φαρμακεία) 52% και 43 Συνεταιριστικές με μερίδιο αγοράς 48% (25 συνεταιρισμοί συν 18 Θυγατρικές συνεταιρισμών ).

Όμως η κρίση έφερε και τους "αλεξιπτωτιστές". Παράγοντες που σύστησαν εταιρείες με ένα γραφείο και μια μικρή υποτυπώδη αποθήκη και με στόχο να ‘’σκουπίζουν’’ τα best seller φάρμακα της αγοράς με μεγάλο περιθώριο κέρδους τα οποία αγοράζουν από φαρμακεία και τα οποία ενώ στην εσωτερική αγορά πωλούνται σε χαμηλές τιμές, στο εξωτερικό μοσχοπωλούνται.

Η παραπάνω δραστηριότητα λειτουργεί παρασιτικά, γιατί πέραν των άλλων, απογυμνώνει την αγορά από σημαντικά φάρμακα και δημιουργεί προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό των ασθενών.

Κάποιες φορές οι αποθήκες αυτές τα εξάγουν απευθείας στην Δυτική Ευρώπη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν γίνεται πάντα με τη νόμιμη διαδικασία, αλλά τις περισσότερες φορές μεταπωλούν αυτά τα φάρμακα σε άλλες αποθήκες - προσανατολισμένες στην εξαγωγική δραστηριότητα- και στην συνέχεια τα εξάγουν αυτές στην Δυτική Ευρώπη απευθείας σε μεγάλες Ευρωπαϊκές φαρμακαποθήκες ή μέσω θυγατρικών φαρμακαποθηκών τους του εξωτερικού.

Πηγές αναφέρουν ότι ο ΕΟΦ από την πλευρά του θα εντείνει τους ελέγχους στην αγορά των φαρμακαποθηκών και ήδη από αρχές του έτους έχει αναστείλει την άδεια λειτουργίας σε τρεις φαρμακαποθήκες μετά από διαπίστωση ύπαρξης κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, που αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις κατοχής της άδειας....

Πηγή : iatronet