Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Σε επανεξέταση τίθεται το αναλγητικό μεταμιζόλη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αναθεώρηση των φαρμάκων που περιέχουν το αναλγητικό μεταμιζόλη, που χορηγείται για τη θεραπεία σοβαρού πόνου και πυρετού που δεν μπορούν να ελεγχθούν με άλλες θεραπείες.
Πρόκειται για φάρμακο που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επανεξέταση άρχισε κατόπιν αιτήματος της πολωνικής αρχής φαρμάκων, λόγω σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στις συνιστώμενες μέγιστες ημερήσιες δόσεις του φαρμάκου και των αντενδείξεων της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
Επομένως, η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA θα εξετάσει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και θα διατυπώσει συστάσεις σχετικά με το εάν οι άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που περιέχουν μεταμιζόλη θα πρέπει να τροποποιηθούν σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Μετά την ανασκόπηση της CHMP, θα ακολουθήσει η γνωμοδότησή της, η οποία θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,για την έκδοση μιας τελικής νομικά δεσμευτικής απόφασης που θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πηγή: farmakeutikoskosmos