Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ :Συμπληρώθηκαν 13,010 ερωτηματολόγια !

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF


    
   Αθήνα, 04.06.2018
                     
Αγαπητοί συνάδελφοι,


Ολοκληρώσαμε επιτυχώς το πρώτο μέρος του Προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ
 μέσα από το οποίο έγινε εμφανής, μεταξύ άλλων, η ανταποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει με την πραγματοποίηση υπηρεσιών πρόληψης στο φαρμακείο.

Η ανταποδοτικότητα αφορά τόσο τον πολίτη (επίτευξη στόχων υγείας) όσο και την Πολιτεία (εξοικονόμηση πόρων του συστήματος υγείας).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ΑΡΕΤΑΙΟΣ συμπληρώθηκαν 13,010 ερωτηματολόγια (πρωτοφανής αριθμός δειγμάτων για μελέτη αυτής της μορφής) και καλύφθηκε σχεδόν το σύνολο της χώρας. Το γεγονός αυτό είναι ικανό από μόνο του να φανερώσει την σπουδαιότητα του συντονισμού (συμμετείχαν 602 συνεταιρισμένα φαρμακεία) στην προσπάθεια διαμόρφωσης των όρων επιβίωσης του φαρμακείου στον νέο περιβάλλον.

Ταυτόχρονα μέσα από το Πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ ανοίχθηκε ένα πρώτο μονοπάτι συνεργασίας μεταξύ φαρμακοποιών και ιατρών που είναι τόσο απαραίτητη για την εφαρμογή υπηρεσιών υγείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως η μελέτη θα ενισχύσει σημαντικά την φαρέτρα επιχειρημάτων του φαρμακευτικού κλάδου και θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια θεσμοθέτησης των επ’ αμοιβή υπηρεσιών υγείας μέσα στο φαρμακείο.

Επειδή θεωρούμε πως η εν λόγω δράση θα πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα του φαρμακείου ως υπηρεσία πρόληψης υπό τον τίτλο «Εκτίμηση 10ετούς κινδύνου Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2», η διαδικτυακή εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη για τους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ.

Η προσπάθεια αυτή θα έχει συνέχεια και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα σας ενημερώσει σύντομα για την επόμενη δράση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Σταύρος Μπελώνης