Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Στο υπουργείο Υγείας οι νέες τιμές για τα φάρμακα - Αναμένεται η έκδοση δελτίου τιμών

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Το δρόμο προς το υπουργείο Υγείας για την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων πήρε τελικά η πρόταση γενικής ανατιμολόγησης του ΕΟΦ.
Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την επεξεργασία και στα υπόλοιπα 45 σκευάσματα που είχαν απομείνει να τους αποδοθεί η νέα τιμή και προχώρησε στην δημοσιοποίησή του. (Ολόκληρος ο κατάλογος με τις νέες τιμές, εδώ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έγιναν 690 ενστάσεις και από αυτές, μόνο οι 340 έγιναν δεκτές, ενώ διόρθωση λαθών έγινε μόνο σε προϊόντα αίματος.
Με αυτήν την ανατιμολόγηση:
Πάνω από 2000 φάρμακα είναι κάτω από τον Μ.Ο. ή/και κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης
639 off-patent φάρμακα είναι χαμηλότερα από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης
737 off-patent φάρμακα είναι χαμηλότερα από το Μ.Ο. της Ευρώπης αλλά υψηλότερα από τη χαμηλότερη τιμή
237 γενόσημα είναι χαμηλότερα από το 65% του off-patent αναφοράς.
Από διάφορες επεξεργασίες, περίπου 2500-2945 σκευάσματα δέχθηκαν μειώσεις τιμών οι οποίες φθάνουν μέχρι και 79%, ενώ περίπου 5000 σκευάσματα διατήρησαν την τιμή τους. Αυξήσεις καταγράφηκαν σε 48 σκευάσματα.

Πηγή: healthmag