Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΕΟΠΥΥ: Στα 1.462.500.000 ευρώ τα όρια δαπανών για υπηρεσίες και σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στα 1.462.500.000 ευρώ ορίζονται τα Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για το 2018 και για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές.
Αυτό προβλέπει νέα υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την απόφαση για:
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ το ετήσιο όριο δαπάνης ανέρχεται στα 265.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ το ετήσιο όριο δαπάνης ανέρχεται στα 54.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 50.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 357.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 70.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 6.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 80.000.000 €
· ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 105.000.000 €
· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 162.000.000 €
· ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 20.000.000 €
· ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 178.000.000 €
· ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 47.500.000 € 95.000.000 €
Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2018 α) από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την μεν περίπτωση α’ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση β’ από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους, είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς /προμηθευτές, σε περίπτωση που το προϊόν εισάγεται.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Ν.Π.Ι.Δ.- φορέων υποστήριξης αναπηρίας, θα καλύπτονται από πιστώσεις που θα μεταβιβάζει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν επιχορήγησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ανώτατο όριο δαπάνης που αφορά αυτή την κατηγορία, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 50.000.000 ευρώ, θα εξειδικευθεί σε υποκατηγορίες με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας.

Πηγή: healthview