Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΦΣΘ: Έγινε η πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του και βάσει του νέου Νόμου για τη λειτουργία τους, το Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση έγινε στις 21 Μαΐου 2018 κι εξετάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις που αφορούσαν παραβίαση ωραρίου και εφημεριών. Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά το σχετικό έγγραφο του ΦΣΘ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171
A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


                                                                                                 Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2018

ΑΡΙΘΜ. Πρωτ. 1270


Προς: Φαρμακοποιούς-μέλη του ΦΣΘΘέμα: «1η Συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου»


Συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του και βάσει του νέου Νόμου για τη λειτουργία τους, το Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση έγινε στις 21 Μαΐου 2018 κι εξετάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις που αφορούσαν παραβίαση ωραρίου και εφημεριών.
Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσιος Ευγενίδης, το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του ΦΣΘ Αθανάσιος Παπαδόπουλος, το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών Ευφροσύνη-Μαρίνα Μαρούλη, το αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας Δημήτριος Μηνοβγιούδης, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Πάνου Ζαρογουλίδη, και η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Σιδηροπούλου.
Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα για να εξεταστούν οι υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί από όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη λειτουργίας του.


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.Ο Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας
Διονύσιος Ευγενίδης                       Αργύριος Αργυρόπουλος


Πηγή: fsth