Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Διαγνωστικά πρωτόκολλα προς επικαιροποίηση

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας, με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής της Ομάδας.
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους: Γιώργο Γιαννόπουλο γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, Παναγιώτη Γεωργακόπουλο αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτα Τζώρτζη, Νικόλαο Πιέρακα και Αικατερίνη Μαλιάγκα, γιατρούς που υπηρετούν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτα Μήτρου, γιατρό που υπηρετεί στο γραφείο του γενικού γραμματέα Υγείας και Ελευθέριος Θηραίος, γιατρός που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Βάρης.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν έχουν αναπληρωτές.
Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίσθηκε η Μαρία Λεγαντή, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

Πηγή: healthmag