Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΠΦΣ: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης 22.4.2018

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF


                    





                                    Αθήνα, 02 Απριλίου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 1335


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Παρακαλείσθε όπως την 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, προσέλθετε στην συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου αρ. 5 στον 1ο όροφο) και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, την 22α Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2017.
2. Έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διαχειριστική περίοδο τους έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1β και 1γ του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ.
3. Συνδικαλιστικά, κλαδικά και λοιπά θέματα.

Πηγή: pfs