Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Δελτίο τιμών φαρμάκων με 99 νέα σκευάσματα - Η πλειοψηφία είναι γενόσημα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Δελτίο Τιμών φαρμάκων με 99 νέα σκευάσματα εκδόθηκε από τον ΕΟΦ, η πλειοψηφία των οποίων είναι γενόσημα.

Τα νέα φάρμακα, αφορούν στο 3ο τρίμηνο του 2017, ενώ οι τιμές τους στις φαρμακαποθήκες θα ισχύσουν από τον Απρίλιο και στα φαρμακεία, θα ισχύσουν από τον ερχόμενο Μάϊο.

Το Δελτίο καθορίζει τις ανώτατες τιμές πώλησης που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, με τις λιανικές τιμές να είναι υπολογισμένες με τον ανάλογο ΦΠΑ (6% ή 13% ανά περίπτωση). Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στο Δελτίο διευκρινίζεται ότι στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.


Οι νέες τιμές έχουν ήδη ξεκινήσει να ισχύουν από την ανάρτηση του δελτίου, ωστόσο το υπουργείο Υγείας θα δεχτεί ενστάσεις επί του δελτίου έως και τις 14 Μαρτίου.

Ταυτόχρονα, εκδόθηκε και δεύτερο συμπληρωματικό δελτίο τιμών το οποίο περιλαμβάνει φάρμακα, η τιμή των οποίων μειώθηκε οικειοθελώς από τις εταιρείες διανομής.

Το συμπληρωματικό δελτίο θα ισχύσει:

από τις 13/3/2018 για τους Κατόχους 'Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), τα νοσοκομεία και τις κλινικές, από τις 4/4//2018 για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς και από τις 15/5/2018 για τα φαρμακεία.


Πηγή : onmed