Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με το δελτίο τύπου του ΕΟΦ της 23-3-2018

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Σχετικά με την συνάντηση (23.3.2018) του ΕΟΦ με εκπροσώπους φαρμακευτικής εταιρείας και φαρμακαποθηκών, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  δεν παρέστη μετά από απόφαση  του  Διοικητικού Συμβουλίου του , διότι έκρινε ότι κατά την συνάντηση  που προηγήθηκε με την Διοίκηση του ΕΟΦ , διάρκειας πλέον της  μιας ώρας,  προέβαλε όλη την έκταση του προβλήματος και έδωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν για την διερεύνηση του.

Με βάση την στοιχειοθετημένη εισήγηση  του ΠΦΣ, ο ΕΟΦ έχει την πλήρη και αποκλειστική
αρμοδιότητα να πάρει όποιο μέτρο κρίνει σκόπιμο για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προβλημάτων.

Ο  ρόλος του ΠΦΣ  σταματά στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και τόσο ο ΕΟΦ όσο και το Υπουργείο Υγείας , δύνανται  να κινηθούν βάσει του θεσμικού τους ρόλου.

Η ευθύνη των χειρισμών περνά πλέον σε άλλα χέρια.

Εκ του ΠΦΣ