Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΠΦΣ: Αλλαγές στην εκτέλεση των συνταγών ΤΥΠΕΤ από τα φαρμακεία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών ΤΥΠΕΤ απέστειλε στον ΠΦΣ η διοίκηση του Ταμείου. Διαβάστε παρακάτω τι ισχύει.
Όπως αναφέρει "σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα φαρμακεία είναι υποχρεωμένα να εκτελούν συνταγές μελών του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) που έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση γιατρούς, ανεξαρτήτως του κύριου ασφαλιστικού φορέα του μέλους.

Πηγή: pfs