Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Καταγραφή των προβλημάτων των φαρμακείων επιχειρεί ο ΠΦΣ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
«Πανελλαδική δημοσκόπηση» σε όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας σχεδίασε και πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποστέλλοντας σχετικά ερωτηματολόγια στους προέδρους τους.
Στόχος είναι να καταγραφούν, επί χάρτου, τα προβλήματα που υπάρχουν στους κατά τόπους Συλλόγους της χώρας και να υπάρξει μελλοντικά μία καλύτερη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο.
Στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχουν παραλάβει οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ζητούνται πληροφορίες που άπτονται σε διοικητικά, διαχειριστικά-οικονομικά και νομικής φύσης θέματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Σημειώνεται ότι όπου ζητούνται οικονομικά στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2016.
Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ΠΦΣ «στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσής του και της προσπάθειας βελτίωσης της συνεργασίας του με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους , αποστέλλει ερωτηματολόγιο για να καταγραφεί η υφιστάμενη υποδομή και η κατάσταση τους. Σκοπός είναι, βάσει των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, να επιτευχθεί στη συνέχεια, η καλύτερη δυνατή λειτουργία και επικοινωνία του ΠΦΣ και των Φαρμακευτικών Συλλόγων.
Μέλημά μας , όπως εξάλλου υποχρεούμαστε , είναι να περάσουμε σε ένα επίπεδο οργάνωσης κατά το οποίο ο ΠΦΣ θα δύναται να παρέχει επί καθημερινής βάσης πλήρη ενημέρωση και παροχή οδηγιών και συμβουλών στους προέδρους , στους αντιπροσώπους και τα μέλη των ΔΣ, ορθολογισμένη υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη καθώς και κάθε κάλυψη επί θεμάτων διοικητικής, διαχειριστικής-οικονομικής και νομικής φύσης. Με οδηγό τις καταγραμμένες αυτές προτάσεις και παρατηρήσεις σας θα μας δώσετε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε επαρκώς στις υποχρεώσεις μας απέναντί σας , με στόχο να επιτύχουμε το επίπεδο εκείνο που αρμόζει σε Επιστημονικούς Συλλόγους – ΝΠΔΔ».

Πηγή: farmakeutikoskosmos