Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Τρέχει η τιμολόγηση νέων φαρμάκων και ΜΗΣΥΦΑ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στο Υπουργείο Υγείας απέστειλε το Τμήμα Τιμολόγησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) την τελική του πρόταση για τις τιμές νέων φαρμάκων, που εισέρχονται στην αγορά. Πρόκειται για 264 σκευάσματα, η πλειονότητα είναι γενόσημα, ενώ αρκετά δεν λαμβάνουν τελικά τιμή, καθώς δεν πληρούν τις διατάξεις τιμολόγησης. Αφορά σκευάσματα για τα οποία υπεβλήθησαν αιτήσεις Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο.

Οι προτεινόμενες τιμές εστάλησαν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και αναμένεται να εξεταστούν από την Επιτροπή της Θετικής Λίστας.


ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΩΝ_ΑΙΤΗΜΑΤΑ_ΑΠΡΙΛΙΟΥ_ΜΑΙΟΥ_ΙΟΥΝΙΟΥ

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναρτήθηκε και κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).

Πρόκειται για 55 νέα σκευάσματα που λαμβάνουν τιμή, η οποία θα αναγράφεται στη συσκευασία αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

ΝΕΑ ΜΗΣΥΦΑ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΥΑ ΝΕΑ ΜΗΣΥΦΑ


Πηγή : virus