Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ηπατίτιδα C: Τα “ανοιχτά μέτωπα” της νόσου

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι ασθενείς με ηπατίτιδα C για τους «καρπούς» της διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ-Φαρμακοβιομηχανίας, έχοντας δώσει έναν πολυετή αγώνα για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας για το σύστημα υγείας, η οποία παράλληλα θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία όλων όσων ζουν με ηπατίτιδα C.

«Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε πώς και η χώρα μας έχει την δυνατότητα μέσω της διαπραγμάτευσης να ακολουθήσει τα επιτυχημένα παραδείγματα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών» αναφέρει ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.


Η νίκη αυτή δεν εφησυχάζει, όμως, τους ασθενείς οι οποίοι επισημαίνουν ότι για να δοθεί ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα απαιτείται ο πλήρης εναρμονισμός της χώρας μας με τη στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της νόσου μέχρι το 2030.

O Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από το 2014 που δόθηκε η ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας των καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C,

«Για να φανούμε συνεπείς ως προς την Εθνική μας δέσμευση, απαιτείται η συνεργασία όλων των φορέων σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή δομικών αλλαγών στο σύστημα υγείας, που θα επιτρέψουν την πρόσβαση στη θεραπεία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων» τονίζει ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. «Παράλληλα, η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών, ώστε να διαγνωσθεί το 80% όλων όσων ζουν με την ασθένεια και μέχρι στιγμής δεν το γνωρίζουν, είναι επιτακτική» προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα νέα δεδομένα , από την 1η Ιουλίου 2017 και για τους επόμενους 14 μήνες, πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες θα αποκτήσουν 5.500 ασθενείς με ηπατίτιδα C και βαθμό ηπατικής ίνωσης 7 (αποτέλεσμα ελαστογραφίας F2).

Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι παρακάτω ομάδες ασθενών:

Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια (θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική νόσος)
Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)
Ασθενείς τελικού σταδίου νεφρική νόσο (GFR 30 ή Αιμοκάθαρση)
Ασθενείς με HCV/HIV συνλοίμωξη
Ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης
Μεταμοσχευμένοι ασθενείς (μυελού, συμπαγή όργανα)
Ασθενείς με νοσήματα που θεωρούνται εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C (όχι θυρεοειδίτιδα Hashimoto)
Μεικτή κρυσοσφαιριναιμία με συμπτώματα κρυοσφαριναιμικής αγγειίτιδας
Μη Hodgkin Λέμφωμα
Άνοση Θρομβοκυτταροπενία (ITP)
Άνοση αιμολυτική αναιμία
Ασθενείς με βαριά αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που έχουν αντέδειξη στη χορήγηση Ιντρεφερόνης


Πηγή : virus