Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ανοίγει το κεφάλαιο «τιμολόγηση φαρμάκων» το Υπουργείο Υγείας

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην ανάπτυξη ενός νέου πλαισίου που δεν θα επιτρέπει την παραγωγή στρεβλώσεων στα επόμενα Δελτία Τιμών, στρέφεται η Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Το «καυτό» θέμα της τιμολόγησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων τίθεται πλέον στο επίκεντρο των συζητήσεων της Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία έχει θέσει δύο βασικούς στόχους. Ο ένας αφορά στη βελτίωση του τρέχοντος συστήματος ανατιμολόγησης η οποία θα πρέπει με βάση το νόμο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και ο δεύτερος αφορά στην γενικότερη αλλαγή της διαδικασίας τιμολόγησης η οποία θα ισχύσει από το έτος 2018 και μετά.


Όπως είναι γνωστό, μετά και από τις παρατηρήσεις που έγιναν από την πλευρά των φαρμακευτικών εταιρειών σχετικά με την διαπίστωση πολλών στρεβλώσεων στον υπάρχον Δελτίο Τιμών, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν προτάσεις τόσο όσον αφορά σε ένα νέο σύστημα τιμολόγησης, όσο και για το πώς θα αποφευχθεί κάποια αστοχία στην επικείμενη ανατιμολόγηση, η οποία ξεκινά το Σεπτέμβριο
Τόσο οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ όσο και της ΠΕΦ συμφώνησαν ότι μπορούν από κοινού να παρουσιάσουν ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικασία για την επικείμενη ανατιμολόγηση ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν και νέα λάθη. Μάλιστα επί του συγκεκριμένου θέματος την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και πάλι η Επιτροπή όπου θα συζητήσει τεχνικά θέματα σχετικά με τις ισοτιμίες αλλά και τις δικλείδες ασφαλείας ώστε να μη δούμε και πάλι off patent σκευάσματα με τιμές χαμηλότερες των γενοσήμων ή αστοχίες όσον αφορά σε φάρμακα που διακινούνται με διαδικασίες co marketing.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην προβλεπόμενη από το νόμο ανατιμολόγηση του β’ εξαμήνου του 2017. Αυτό που επιδιώκεται είναι να γίνει εφικτή η σύνταξη του κειμένου το οποίο επί της ουσίας θα αποτελέσει και την Υπουργική Απόφαση την οποία θα υπογράψει ο κ. Ξανθός και η οποία θα είναι προϊόν διαβούλευσης και όχι μια απόφαση το περιεχόμενο της οποίας δεν θα είναι από πριν γνωστό στις φαρμακευτικές.

Από κει και πέρα τόσο οι εταιρείες όσο και το Υπουργείο θέλουν μια ριζική αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης ώστε να φύγουμε πια από την πολυπλοκότητα του σημερινού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη επιστολή του ο ΣΦΕΕ προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάρχει η πρόθεση να αναθεωρηθεί το υπάρχον μοντέλο τιμολόγησης με ένα νέο και ότι στην πραγματικότητα το υπάρχον δεν εφαρμόζεται ή παραβιάζεται σε μόνιμη βάση, αναπαράγοντας και διογκώνοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Το νέο σύστημα έχει αποφασιστεί ότι θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της κοινής διαβούλευσης ανάμεσα σε Υπουργείο, Θεσμούς, ΣΦΕΕ και ΠΕΦ. Για το λόγω αυτό και τα 4 μέρη από τοΦθινόπωρο θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι συζήτησης. Επιδιώκεται δε να υπάρχει απόλυτη συμφωνία από την ελληνική πλευρά ώστε να γίνει αποδεκτό και από τους θεσμούς.
Τέλος όσον αφορά στις αλλαγές για το rebate με βάση το πολυώνυμο Μπερσίμη, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταθέσει σχετική τροπολογία ενταγμένη στο νομοσχέδιο της ΠΦΥ, το οποία εκτιμάται ότι θα έχει ψηφιστεί πριν το θερινό κλείσιμο της Βουλής.


Πηγή : healthmag