Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ολοκληρώνεται η τιμολόγηση των νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία τιμολόγησης των νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) από τον ΕΟΦ. Πριν από λίγες ημέρες ο Οργανισμός είχε προχωρήσει στην ανάρτηση των προτεινόμενων τιμών των προς τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων. Η νέα τιμολόγηση αφορά αιτήματα τιμολόγησης ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων που εκκρεμούσαν από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τις 30-06-2017 και τα οποία είναι πλήρη.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν προθεσμία έως και σήμερα (Δευτέρα 10-07-2017) να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία. Μάλιστα το σχετικό πρόγραμμα για τη διαβούλευση θα αναρτηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.
Όσον αφορά στον υπολογισμό των ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, το τμήμα τιμολόγησης ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία όπως περιγράφεται στην ισχύουσα ΥΑ για την τιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων (ΦΕΚ Β΄ 1761/22-05-2017). Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης οι ΚΑΚ που ενδιαφέρονται θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά.


Πηγή: healthview