Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Συσχέτιση φαρμάκων με ICD10 διαγνώσεις

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σας ενημερώνουμε ότι το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η συσχέτιση φαρμάκων με ICD10 διαγνώσεις Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης. Βρείτε εδώ αναλυτικές
οδηγίες.