Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Αναρτήθηκε το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας είναι ανηρτημένο εδώ και λίγη ώρα το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που περιλαμβάνει 8450 κωδικούς φαρμάκων.

Η ανάρτηση του Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών με τις εθελούσιες μειώσεις 260 σκευασμάτων, σύμφωνα με την τροποποιημένη μορφή του, ήταν και αυτή που έμενε για να ολοκληρωθεί η ανατιμολόγηση Ιουνίου (ή Μαΐου, όπως ήταν η αρχική πρόθεση).


Ειδικότερα, η διαδικασία της ανατιμολόγησης είχε ακολουθήσει τα προβλεπόμενα, με την τελική πρόταση να έχει εξεταστεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Τιμών και εν συνεχεία να έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Φαρμάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες , όμως, δεν ήταν λίγες οι εταιρίες, κυρίως γενοσήμων, οι οποίες είχαν εκφράσει την πρόθεση να προχωρήσουν σε εθελούσιες μειώσεις πριν την ανάρτηση του Δελτίου Τιμών, ώστε να γλυτώσουν τα σκευάσματα τους από την κατακόρυφη πτώση της τιμής τους, καταθέτοντας και σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, κρίθηκε ορθό, η ανάρτηση του Δελτίου Τιμών να παγώσει για μερικά 24ωρα ώστε να εγκριθούν τα αιτήματα και οι νέες τιμές να ενταχθούν στη λίστα.

Μάλιστα, ο στόχος, ο οποίος και επετεύχθη, ήταν η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα Παρασκευή.

Έτσι, τώρα οι ΚΑΚ έχουν προθεσμία έως και το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιουνίου για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου.

Το εν λόγω Δελτίο ισχύει για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από την Τρίτη 13 Ιουνίου, για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 30 Ιουνίου και για τα φαρμακεία από 26 Ιουλίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ IΟΥΝΙΟΥ 2017

ΥΑ ΔΤΦ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


Πηγή : virus