Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Οι νέες μειωμένες τιμές των αναλώσιμων Διαβήτη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις νέες τιμές για τα αναλώσιμα προϊόντα διαβήτη (ταινίες, βελόνες, σκαρφιστήρες κ.α.) με τις νέες μειωμένες τιμές αποζημείωσης. 
Συγκεκριμένα οι 50 ταινίες πέφτουν στα 19,50€, οι 100 βελόνες στα 9,18€ και αντίστοιχες μειώσεις έχουμε και στους σκαρφιστήρες.
Μεγάλο ερώτημα αποτελεί η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, αφού δεν αναφέρεται κάπου στο ΦΕΚ.
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση