Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

«Γκρίζες» οι διαδικασίες στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ...

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τα νέα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την ηπατίτιδα C και οσονούπω ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τα νέα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Όμως, για τις διαδικασίες στην επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, εκεί όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες θα καλούνται προκειμένου να παράσχουν μεγάλες εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ για τις τιμές ασφαλιστικής αποζημίωσης των σκευασμάτων τους, δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα ούτε προσδιορισμένη σειρά συζήτησης ανά θεραπευτική κατηγορία.


Oι διαδικασίες στην επιτροπή διαπραγμάτευσης αφήνουν «γκρίζες ζώνες» για την ανάπτυξη εστιών διαφθοράς και παρανόμων συναλλαγών!

Για παράδειγμα, ποιος θα καθορίζει τη θεραπευτική κατηγορία, για την οποία θα καλούνται οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες προς διαπραγμάτευση για τις τιμές των νέων καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων τους;

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η διαπραγμάτευση για τα νέα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την ηπατίτιδα C «μετρά»… έναν χρόνο και μόλις τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της!

Επίσης, εάν μία φαρμακευτική εταιρεία ενδιαφέρεται σφόδρα για τα φάρμακα μίας συγκεκριμένης θεραπευτικής κατηγορίας, είναι ορθάνοιχτο το «έδαφος» για την άσκηση σχετικών «πιέσεων» προς την επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου η εν λόγω θεραπευτική κατηγορία να προηγηθεί στις σχετικές διαδικασίες…

Μία άλλη κατηγορία προβλημάτων αφορά εκείνα τα φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία η χώρα μας έχει μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου να ενταχθούν ταχύτατα στη θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων και την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ. Μία τέτοια κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμάτων αποτελούν τα νέα καινοτόμα αντιβιοτικά, τα οποία ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, τομέας στον οποίον η Ελλάδα βρίσκεται, δυστυχώς, στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά.

Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο ένα νέο καινοτόμο φαρμακευτικό σκεύασμα να ζητεί να λάβει τιμή αποζημίωσης αισθητά χαμηλότερη από τα ήδη κυκλοφορούντα και αποζημιούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας. Πρόκειται, ασφαλώς, για ενδεχόμενο σπάνιο, αλλά όχι απίθανο.

Σε αυτή την περίπτωση, γιατί το εν λόγω σκεύασμα θα είναι «υποχρεωμένο» να αναμένει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΥΥ, ενώ, την ίδια στιγμή, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίζει να αποζημιώνει κανονικά τα υπόλοιπα, ακριβότερα φαρμακευτικά σκευάσματα της αυτής θεραπευτικής κατηγορίας;

Δεν περιμένουμε, ασφαλώς, απαντήσεις, απλά ερωτήματα θέτουμε, μόνον…


Πηγή : dailypharmanews