Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Δώρο άδωρο το κίνητρο για τα γενόσημα στους φαρμακοποιούς

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σαφάρι προμηθειών και διάθεσης φαρμάκων για μια έκπτωση όχι πάνω από 10,5%

Κίνητρο για τους φαρμακοποιούς προκειμένου να προωθούν τη διάθεση γενοσήμων από τα φαρμακεία τους, καθιερώνεται με υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει ήδη.


Η απόφαση θέτει στόχο πωλήσεων γενοσήμων στο 25% της αξίας φαρμάκων που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ στο κάθε φαρμακείο και για κάθε επιπλέον 10 ποσοστιαίες μονάδες πώλησης γενοσήμων, προβλέπεται επιστροφή 3% η οποία θα αφαιρείται από το rebate του φαρμακείου. Μάλιστα το rebate του φαρμακείου, αποτελεί και το πλαφόν μέχρι το οποίο μπορούν να φτάσουν οι εκπτώσεις αυτές.

Και μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να είναι αρμόδιος για την επιστροφή των ποσών, όμως οι εκπτώσεις θα γίνονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες οι οποίες θα επιστρέφουν τα ποσά αυτά από το δικό τους clawback.

Πάντως τα προβλεπόμενα ποσά είναι τόσο χαμηλά, που οι φαρμακοποιοί προκειμένου να πετύχουν την ελάχιστη μείωση του δικού τους rebate, θα καλούνται διαθέτουν γενόσημο στις περισσότερες συνταγές, προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών γενοσήμων, για το ποιας φαρμακευτικής το προϊόν θα συμπεριλάβουν στις προμήθειές τους.

Και μάλιστα με πολύ μικρό όφελος, αφού στο ανώτατο όριο του 60% διάθεσης γενοσήμων, η επιστροφή θα φθάνει μόλις το 10,5%.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εκπτώσεις θα υπολογίζονται ανά μήνα επί της τιμής παραγωγού βάσει των στοιχείων του ΕΟΠΥΥ και οι επιστροφές θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο.

Η συνολική αξία των εκπτώσεων προς το σύνολο των φαρμακείων θα επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών ανάλογα με το μερίδιο αγοράς που προκύπτει από τον υπολογισμό του clawback. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υπέρβαση της δαπάνης και δεν θα εφαρμοστεί clawback, για τον επιμερισμό του ποσού χρησιμοποιείται ο πιο πρόσφατος υπολογισμός που βρίσκεται σε ισχύ. Το ποσό εκκαθαρίζεται ανά μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η απόφαση, εδώ.


Πηγή : healthmag