Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Η κίτρινη κάρτα και οι κίτρινες υποσχέσεις του ΕΟΦ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
 Στο ΦΕΚ 1863Β/2017 μεταξύ άλλων θεμάτων και της τιμολόγησης των φαρμάκων της θετικής λίστας που αναφέρονται σε αυτό είναι και η υποχρεωτική δήλωση των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων με την κίτρινη κάρτα .

Στο τέλος του ΦΕΚ των 304 σελίδων αναφέρει ότι ‘’ Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται ‘’ μέγιστη ανεκτή δόση ‘’ ως τέτοια ορίζεται η ημερήσια δόση του φαρμάκου σε υπέρβαση της οποίας εμφανίζεται δοσοεξαρτώμενη ανεπιθύμητη ενέργεια ή δυσανεξία , η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς με αναφορά κίτρινης κάρτας στον ΕΟΦ . Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται ‘’ δυσανεξία ή αντένδειξη ‘’ αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παράλληλη υποχρεωτική υποβολή ΄ κίτρινης κάρτας ΄.


Η κίτρινη κάρτα έχει καθιερωθεί ως ένα μέσο για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων . Τη ευθύνη για την συμπλήρωση της την έχουν τόσο οι επαγγελματίες Υγείας (ιατροί , φαρμακοποιοί , νοσηλευτές κλπ) όσο και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν καθήκον να συμπληρώσουν την κίτρινη κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια .

Κριτήρια Σοβαρότητας Ανεπιθύμητης Ενέργειας
• Θάνατος
• Άμεσα απειλητική για τη ζωή ΑΕ
• Πρόκληση ή παράταση νοσηλείας
• Πρόκληση σοβαρής βλάβης ή εμμένουσα ΑΕ
• Συγγενής Ανωμαλία / βλάβη κατά τον τοκετό
• Σημαντικό ιατρικό συμβάν

Η Κίτρινη Κάρτα πρέπει να συμπληρώνεται για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους . Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή τους όλες οι αναφορές ΑΕ καθίστανται ανώνυμες τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή / καταναλωτή .

Επίσης , ο ΕΜΑ έχει ήδη ξεκινήσει έργο για την κοινοποίηση προς το κοινό στοιχείων ασφάλειας , βάσει των δεδομένων που έχουν υποβληθεί στην Eudra Vigilance ( επιγραμμική πρόσβαση σε αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών , συμπεριλαμβάνονται και τα Ελληνικά περιστατικά ).

Όμως όπως έχω γράψει πολλές φορές ο ΕΟΦ έχει αποκτήσει από το 2015 εφαρμογή(application ) για την υποβολή της κίτρινης κάρτας . Ακόμα όμως δεν έχει δώσει την δυνατότητα στους πολίτες να την χρησιμοποιούν . Η πρόεδρος του ΕΟΦ τον Νοέμβριο του 2016 σε σχετική ερώτηση μου είχε δηλώσει ότι θα δοθεί τον Φεβρουάριο . Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει δοθεί . Προβληματίζεται κανείς γιατί συμβαίνει αυτό την ίδια ώρα που νομοθετείται η υποχρέωση υποβολής της και ενώ σχεδόν όλοι οι πολίτες χρησιμοποιούν εφαρμογές στα κινητά τους για όλες τις καθημερινές δραστηριότητες τους . Υπάρχει μια αξιόπιστη απάντηση προς τους πολίτες – ασθενείς ή ακόμα θα περιμένουμε στο … κινητό μας ; !


Πηγή : healthweb