Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Πάνω από 160 εκατ. συνταγές έλαβαν οι Έλληνες μέσα σε 30 μήνες

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Το σοβαρό πρόβλημα της υπερσυνταγογράφησης δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση αλλά και Ευρωπαϊκή.

Στα 165.173.239 έφθασαν οι συνταγές σε 30 μήνες (Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2015). Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα εκδίδονταν κατά μέσο όρο 5,5 εκατ. συνταγές και 66 εκατ. συνταγές το χρόνο. Βεβαίως, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας το 2009 έφθασαν τα 100 εκατ. συνταγές. Στοιχεία, που αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνουν το σοβαρό πρόβλημα της υπερσυνταγογράφησης στη χώρα, το οποίο όμως, όπως φαίνεται, δεν ταλανίζει μόνο την εσωτερική αγορά, αλλά και όλες τις ευρωπαϊκές που έχουν πάρει μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο στο επίπεδο της προσφοράς, όσο και στο επίπεδο της ζήτησης. Και τα οποία- μέτρα- αυξάνονται σταθερά ή εμπλουτίζονται τα υπάρχοντα με νέες παραμέτρους καταπολέμησης της υπερσυνταγογράφησης.


Αναλυτικότερα, μέτρα που έχουν παρθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την προσφορά είναι τα εξής:

Προστατευμένη Αγορά (on patent φάρμακα)
1. Υποχρεωτική διατίμηση (Ισχύει σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. πλην Γερμανίας, Η. Βασιλείου και Σουηδίας (μερικώς)

2. Σύστημα εξωτερικών τιμών Αναφοράς (Ισχύει σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. πλην Γερμανίας, Η. Βασιλείου και Σουηδίας)

3. Συστήματα υποχρεωτικών επιστροφών (Η. Βασίλειο)

4. Διαπραγματεύσεις (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία)

5. Συστήματα Ελέγχου της δαπάνης (Γαλλία, Πορτογαλία, Αυστρία)

6. Συμφωνίες όγκου-τιμών (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία)

Απροστάτευτη αγορά (off patent και γενόσημα)
1. Προμήθειες μέσω διαγνωστικών διαδικασιών σε φάρμακα πρωτοβάθμιας φροντίδας (Ολλανδία, Γερμανία)

2. Πλαφόν τιμών /τιμολόγηση ως % της τιμής των προϊόντων αναφοράς (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία)

Ασφαλιστική Αποζημίωση

1. Θετικές αρνητικές λίστες (όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.)

2. Σύστημα εσωτερικών τιμών αναφοράς (Γερμανία, Ολλανδία, Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία , Ουγγαρία)

3. Φαρμακοοικονομική αξιολόγηση (Η. Βασίλειο, Σουηδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Φιλανδία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Γαλλία-μερικώς)

4. Σύνθετες μορφές τιμολόγησης και αποζημίωσης (Ιταλία, Γερμανία, Η. Βασίλειο, Φιλανδία).

Από την άλλη, μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης ισχύουν και ως προς την πλευρά της ζήτησης. Συγκεκριμένα:


Ιατροί

Συνταγολόγια και κατευθυντήριες οδηγίες ( Όλα τα κράτη της Ε.Ε)

Υποχρεωτική συνταγογράφηση γενοσήμων (ΗΗ. Βασίλειο, Δανία, Εσθονία)

Παροχή κινήτρων (Γαλλία, Η. Βασίλειο)

Έλεγχος συνταγογράφησης (Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Η. Βασίλειο, Δανία, Σουηδία, Εσθονία)


Ως προς τα Φαρμακεία

Έλεγχος κερδών (καθορισμών ποσοστών κέρδους ή αμοιβής ανά συνταγή (σε όλα τα κράτη της Ε.Ε.)

Υποκατάσταση συνταγών (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία)


Ασθενείς

Συμμετοχή στο κόστος ( σε όλα τα κράτη της Ε,.Ε)

Προώθηση της χρήσης των Μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων (Η. Βασίλειο., Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία).Πηγή : iatronet