Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Μνημόνιο: Τι αλλάζει στο HTA και στο clawback για το 2018

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τα τελευταία κομμάτια τοποθετούνται στο “παζλ” του συμπληρωματικού μνημονίου που ακολουθεί τη συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Θεσμών. Το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας, που φέρει ημερομηνία έκδοσης η 2η Μάη και που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Υποθέσεων του γερμανικού Κοινοβουλίου, αναφέρεται σε περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας.

Πέραν από τις αλλαγές που έχουν γίνει ήδη γνωστές, στην αποζημίωση των φαρμάκων, τα ΜΗΣΥΦΑ, την κινητροδότηση των φαρμακοποιών για την προώθηση των γενοσήμων και τη διεύρυνση των απαλλαγών από τη συμμετοχή στα φάρμακα ως αντίβαρο, η συμφωνία περιλαμβάνει και μερικές ακόμη λεπτομέρειες.


Συγκεκριμένα, στα διαρθρωτικά μέτρα που θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η μείωση στο μισό το 2017 (125 εκατ. ευρώ) των προσφάτων υπερβάσεων στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τις παροχές πλην του φαρμάκου και άλλα 125 εκατ. ευρώ έως το 2019, ενώ φαίνεται πως αλλάζουν και οι απαιτήσεις για τον έλεγχο του claw back για το 2018. Έτσι, ενώ το 2017 το clawback θα πρέπει να μειωθεί κατά 30% για το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό της μείωσης, συγκριτικά με το 2017, πέφτει στο μισό και συγκεκριμένα ορίζεται στο 15%. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται φυσικά και η ένταξη σε κλειστούς προϋπολογισμούς για είδη και παροχές που μέχρι τώρα ήταν χωρίς clawback. Άλλωστε, τα clawback θα εκτελούνται σε εξάμηνη βάση, με συνεχείς ελέγχους, ενώ θα τακτοποιηθούν και τα ποσά που οφείλονται από παρελθόντα έτη (σε δύο δόσεις, Αύγουστο και Νοέμβριο για την περίοδο 2013-2015), με ειδική αναφορά στο κείμενο στο αποτέλεσμα του ελέγχου των δαπανών του 2013 στις ιδιωτικές κλινικές.

Ιδιωτικοί πάροχοι θα επιλέγονται για περιοχές που διαπιστώνεται ανεπάρκεια δημόσιων δομών, βάσει μιας αξιολόγησης της χωρητικότητας του δημόσιου τομέα που θα πρέπει να έχει ετοιμάσει η Αριστοτέλους έως το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η προσπάθεια υλοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, ενώ λόγος γίνεται και για το νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών, για τη νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα.

Ακόμη, συνταγογραφικές οδηγίες θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί για θεραπευτικές κατηγορίες με τις μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ θα συνταχθεί και ετήσια αναφορά για το ανθρώπινο δυναμικό της Υγείας, με ειδικό βάρος στην ΠΦΥ, το νομοσχέδιο της οποίας αναμένεται εντος του Μαΐου. Στόχος είναι η νέα ΠΦΥ να είναι πλήρως λειτουργική την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σε ό,τι αφορά το κέντρο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment –HTA) το μνημόνιο φαίνεται πως βοηθά την Αριστοτέλους, καθώς της δίνει περαιτέρω χρόνο για την ανάπτυξη του. Συγκεκριμένα, ενώ η χώρα μας όφειλε να έχει συστήσει το δικό του σύστημα HTA έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, πλέον έχει περιθώριο έως τον Ιούλιο του 2018. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει συστήσει και μιαεπιτροπή HTA έως τον ερχόμενο Ιούλιο.

Στο πεδίο των δημόσιων νοσοκομείων γίνεται ειδική αναφορά στην κεντρικοποίηση των προμηθειών, με το επερχόμενο σχεδίο νόμου, αλλά και στην ανάγκη ελέγχου της άσκοπης πρόσβασης πολιτών στη δευτεροβάθμια υγεία, ενώ έως το Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχουν μειωθεί οι χρόνοι αναμονής.

Σχέδιο για την υιοθέτηση των DRG και άλλων μεθοδολογιών θα πρέπει να έχει ετοιμαστεί έως τον ερχόμενο Ιούνιο, ενώ περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται.


Πηγή : virus