Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Το “πολυώνυμο Μπερσίμη” και το 25% στα νέα φάρμακα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Επίσημη “πρεμιέρα” κάνει η εξίσωση με την οποία ενοποιούνται όλα τα rebate, το γνωστό πλέον ως «πολυώνυμο Μπερσίμη».

Όπως διευκρινίζεται ενοποιείται ο υπολογισμός των βασικών rebate, 9% (με το πρόσθετο 2% και 5%, 50-50%) και των rebate τριμηνιαίου όγκου πωλήσεων τόσο των φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία όσο και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Στην αιτιολογική έκθεση εκτιμάται πως «με την εφαρμογή του νέου αλγορίθμου υπολογισμού προκύπτει αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας του συστήματος των rebate σε σχέση με τις υφιστάμενες κλίμακες (περίπου 100 εκατ. ευρώ το έτος), με αποτέλεσμα την τελική συγκράτηση του ύψους της ετήσια υπέρβασης του προϋπολογισμού. Επίσης, διασφαλίζεται: α) η προστασία των ασφαλισμένων από την αύξηση στη συμμετοχής τους στην φαρμακευτική περίθαλψη με την διατήρηση της συμμετοχής 50/50 για τη διαφορά Λ.Τ. –Τ.Α. σε φάρμακα που δεν έχουν γενόσημα και β) η προστασία της επιβάρυνσης του ΕΟΠΥΥ από την διατήρηση του ποσού επιστροφής σε περίπτωση που χορηγούνται Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία».


Εκεί έχει τρυπώσει και το 25% έξτρα rebate που επιβάλλεται στα νέα φάρμακα, το οποίο συνυπολογίζεται μόνο για τα πρώτα 2 έτη της κυκλοφορίας τους.

Ο λόγος για το Pnew, το οποίο “ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο λαμβάνει τιμή 0,25, για νέα φάρμακα που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς την δραστική τους ουσία και εντάσσονται στην θετική λίστα αποζημίωσης, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεμεί κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου είτε θα υποβάλουν αίτηση μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6). Το επιπλέον αυτό ποσό επιστροφής ισχύει μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α’252) και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο έτη από την ένταξη τους. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010″.

Βέβαια, στο “πολυωνυμο Μπερσίμη” περιλαμβάνονται παράμετροι διαφοροποίησης του rebate, εφόσον αφορά σκεύασμα που έχει ενταχθεί σε Διαπραγμάτευση.

Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από τις αρχές του έτους.

Αναλυτικά: Ενοποιημένο Rebate – ΠολυώνυμοΠηγή : virus