Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Προτεινόμενες τιμές: Στα γενόσημα το “βάρος” των μειώσεων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
“Οδηγός” στις μειώσεις τιμών στην τρέχουσα ανακοστολόγηση φαίνεται πως είναι και πάλι τα γενόσημα. Οι προτεινόμενες τιμές που ανήρτησε ο ΕΟΦ χαρακτηρίζονται από συνολική μέση μείωση 2% .

Αλλά μια πρώτη επεξεργασία του δελτίου τιμών, που είναι προς διαβουλευση με τους ΚΑΚ δείχνει πως το βάρος των μειώσεων πέφτει στα γενόσημα. Πρωτότυπα, εισαγόμενα φάρμακα μειώνονται κατά 1,6% κατά μέσο όρο, ενώ η μέση μείωση στα γενόσημα ανέρχεται στο 6,5%.


Μάλιστα, για συγκεκριμένο αριθμό γενοσήμων οι μειώσεις φθάνουν και το 75%, ενώ για το 25% των εγχωρίως παραγόμενων σκευασμάτων οι μειώσεις που επιφέρει η ανατιμολόγηση κυμαίνονται μεταξύ 10 και 50%. Την τιμή τους διατηρούν 2.245 γενόσημα.

Συγκεκριμένα, 350 γενόσημα μειώνονται έως 5%, 1075 μειώνονται από 5% έως 10%, 80 μειώνονται από 10% έως 15%, 360 μειώνονται από 15% έως 50% και σε 170 η τιμή πέφτει από 50% έως 75%.

Σε ό,τι αφορά τα πρωτότυπα σκευάσματα, 595 μειώνονται έως 5%, 110 σκευάσματα μειώνονται από 5% έως 10%, 63 πέφτουν από 10% έως 15%, 50 “ψαλιδίζονται” από 15% έως 20% και για 120 σκευάσματα η μείωση είναι έως 50%. Τις τιμές τους διατηρούν 1825 εξ αυτών.


Πηγή : virus