Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΠΕΦ: Στο ΣτΕ εναντίον των μέτρων που στρεβλώνουν τη φαρμακευτική αγορά

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ελπίδες για διόρθωση στο clawback και τις συνεχείς ανατιμολογήσεις με ακύρωση των αποφάσεων από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στη Δικαιοσύνη στρέφονται τώρα οι ελπίδες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας να αντιμετωπίσει τις στρεβλώσεις που έχουν φέρει στη φαρμακευτική αγορά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.


Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας έχει καταθέσει στο ΣτΕ αιτήσεις ακύρωσης του clawback στην προσπάθεια οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί να επιβιώσουν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις του μέτρου δεν είναι προβλέψιμες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες προγραμματισμού των επιχειρήσεων, πέραν του γεγονότος ότι τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι εταιρίες βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα και φτάνουν σε δυσβάστακτα ύψη.

Οι λόγοι που προβάλλονται στο ανώτατο δικαστήριο, σχετίζονται με την αρχή της αναλογικότητας και τονίζουν ότι πουθενά δεν συνυπολογίζονται τα μερίδια αγοράς των φαρμάκων, ενώ παράλληλα, το βάρος δεν επιμερίζεται σε ολόκληρη την αλυσίδα φαρμάκου, παρά μόνο στους παραγωγούς.

Παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επισημαίνουν ακόμη, ότι μόνο στη χώρα μας εφαρμόζεται το μέτρο του clawback στα γενόσημα φάρμακα. Και ο λόγος για τον οποίο τα γενόσημα εξαιρούνται του μέτρου στο εξωτερικό, είναι ότι χρησιμοποιούνται εκτενέστατα, με στόχο την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης, αφού είναι κατά κανόνα φθηνότερα από τα πρωτότυπά τους φάρμακα αναφοράς.

Με άλλη προσφυγή της στο ΣτΕ, κατά του συστήματος τιμολόγησης,η ΠΕΦ επισημαίνει ότι οι συνεχείς ανατιμολογήσεις επιβάλουν καταχρηστικές και άνισες τιμές εις βάρος της ελληνικής παραγωγής, κατά παράβαση Συνταγματικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας. Αυτή η προνομιακή τιμολογιακή εξέλιξη λειτουργεί δυναμικά υπέρ των ακριβών εισαγωγών και καταστροφικά για το ελληνικό φάρμακο. Και αυτό δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες ανταγωνισμού για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, συνθήκες που αντιβαίνουν τις συνταγματικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων, έχει επισημάνει επανειλημμένα, ότι χρειάζονται διαρθρωτικά μέτρα ελέγχου του όγκου της συνταγογράφησης, ώστε ο ασθενής να έχει πρόσβαση ακριβώς στη θεραπεία που χρειάζεται, καθώς και κίνητρα στους γιατρούς και φαρμακοποιούς προκειμένου να προτιμούν τα γενόσημα, έναντι των πρωτοτύπων σκευασμάτων αναφοράς που έχουν χάσει την προστασία της πατέντας τους.

Μόνο τότε θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας για χρήση γενοσήμων στο 40% του όγκου εντός του 2017 και στο 60% του όγκου από το 2018 και στη συνέχεια.


Πηγή : healthmag