Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Αξιολόγηση τεχνολογίας και στήριξη της παραγωγής φαρμάκου ο στόχος κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ενίσχυση του συστήματος υγείας με αύξηση των δημοσίων δαπανών προαναγγέλλει ο γενικός γραμματέας Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλος.

Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία με ενίσχυση του δημόσιου τομέα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, αλλά με στόχο την ευρύτερη κάλυψη του πληθυσμού με ισότιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα, επιχειρεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα Υγείας κ. Γιώργου Γιαννόπουλου.


Ο γενικός γραμματέας, μιλώντας στο συνέδριο "The Future of Healthcare in Greece" που φέτος έχει θέμα "Health on a wire: Balancing priorities", τόνισε ότι επιδιώκεται το 61% της συνολικής δημόσιας δαπάνης να αυξάνεται σε βάρος του 39% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης ή το ποσοστό αποζημίωσης ιδιωτών παρόχων για υπηρεσίες σε ασφαλισμένους να μειώνεται υπέρ του ποσοστού που κατευθύνεται προς τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Και αυτό είναι εφικτό με ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, με βαθμιαία αύξηση του ποσοστού της δημόσιας υγειονομικής δαπάνης από το 4,9% του ΑΕΠ να προσεγγίσει το 6%.

Ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε πως παρά την μικρή αύξηση των δημοσίων δαπανών την τελευταία διετία, από 8,2 δισ. σε 8,7 δισ., εντούτοις τα ποσά δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Τα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα που έχουν δρομολογηθεί για την ορθολογική διαχείριση των πόρων, αφορούν από την μια στην αναμόρφωση της διαδικασίας των κεντρικών προμηθειών (στόχος η συνεχής αύξηση του ποσοστού «κεντρικοποιημένων» προμηθειών) και από την άλλη στην εγκαθίδρυση και εμπέδωση μιας μόνιμης διαδικασίας αξιολόγησης νέων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα πρότυπα του ΗΤΑ ευρωπαϊκών χωρών, σε συνδυασμό με την καθιέρωση μιας διαφανούς διαδικασίας διαπραγμάτευσης των τιμών αποζημίωσης.

Ειδικότερα για το φάρμακο, επιδιώκεται από την κυβέρνηση η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου εθνικής πολιτικής για το φάρμακο μέσω ευρύτερων κοινωνικών συναινέσεων, με βασικά χαρακτηριστικά:


-Εγγυημένη πρόσβαση όλων όσων έχουν ανάγκη, χωρίς διακρίσεις
-Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων
-Συγκράτηση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα όρια του κλειστού προϋπολογισμού με 
 γενικευμένη εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
-Διασφάλιση «διαθέσιμου χώρου» για την πραγματική φαρμακευτική καινοτομία , μέσω ενός  μοντέλου δίκαιης τιμολόγησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας (ΗΤΑ) καθώς και ενός  πλαισίου διαπραγμάτευσης .
-Σταδιακή μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος
-Αναβάθμιση του εγκριτικού, ελεγκτικού και αναπτυξιακού ρόλου του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ.
-Η ενίσχυση της κλινικής έρευνας
-Η στήριξη της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη στρατηγική βασίζεται σε 6 άξονες:

Α. Ενίσχυση ζήτησης προϊόντων Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας
Β. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ελληνικών επιχειρήσεων
Γ. Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας & καινοτομίας
Δ. Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού
Ε. Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών & υποδομών
ΣΤ. Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης.

Η οικονομία

Παραθέτοντας την οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων ετών, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ καθ. Νίκος Βέττας, επεσήμανε ότι "ο ιδιωτικός τομέας έχει μειωθεί σε σχέση με το δημόσιο σε όλη την Εθνική Οικονομία. Η συρρίκνωση όμως του τομέα υγείας ήρθε ταχύτερα από τη συνολική συρρίκνωση της οικονομίας της χώρας και της πτώσης του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα ήταν μία κλειστή οικονομία και αυτό έχει χειροτερέψει μέσα στην κρίση λόγω της κακής σχέσης εισαγωγών-εξαγωγών".
Ο κ. Βέττας πρόσθεσε ότι ο κλάδος της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ενισχύει την οικονομία με εξαγωγές σε 141 χώρες και αύξηση της απασχόλησης, ενώ το επίπεδο εργαζόμενων στον κλάδο του φαρμάκου γενικότερα είναι πολύ υψηλό. Και πρότεινε:
• Την αποτελεσματική χρήση δημόσιων πόρων
• Την ενίσχυση καινοτομίας και διαχείριση κύκλου ζωής φαρμάκων
• Την αύξηση εξαγωγών των φαρμάκων
• Την αποτελεσματική σύνθεση δαπανών υγείας (δημοσίων και ιδιωτικών).


Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία


Από την πλευρά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Θεόδωρος Τρύφων, υπογράμμισε ότι αυτή η χρονιά είναι η πλέον δύσκολη για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις παρά την προσφορά τους η οποία έχει αναγνωριστεί, εξαιτίας του ποσοστού της επιστροφής των δαπανών δεδομένου ότι τα διαρθρωτικά μέτρα ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί.
Σε μια εποχή κρίσης και δυσπραγίας είναι εντελώς παράλογο να μην υπάρχει έλεγχος της προκλητής ζήτησης και της συνταγογράφησης.
Δεν μπορεί να γίνει φαρμακευτική πολιτική αν δεν υπάρχει πρόσβαση του Έλληνα ασθενή στις θεραπείες. Θα πρέπει φυσικά να συγκρατηθεί το κόστος, αλλά θα πρέπει να δούμε πως εισάγονται και οι ανασφάλιστοι στο σύστημα, το οποίο μας καλεί να τους καλύπτουμε μονομερώς μέσω του clawback.
Όλοι ξέρουμε ότι οι δαπάνες υγείας από μια κορύφωση έχουν κατακρημνιστεί και πρέπει να δούμε τις οριζόντιες μειώσεις των τιμών - οι οποίες αποτελούν στρεβλό σύστημα – καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι όγκοι και μάλιστα τιμωρούνται και τα παλιά φάρμακα.
Τα φάρμακα χαμηλής τιμής δεν είναι ακριβά. Η τιμολόγηση είναι ατελέσφορο εργαλείο από μόνο του αν δεν συνδυαστεί με τεχνικές ελέγχου της συνταγογράφησης.
Σε ότι αφορά τα γενόσημα σε 409 δραστικές ουσίες το 25% έχει τιμή χαμηλότερη από το μέσο όρο των τιμών στις χώρες της ΕΕ, ενώ κάποια πωλούνται κάτω από 6 ευρώ δηλαδή μετά από rebate & clawback κάτω από 3 ευρώ. Και παρότι μειώθηκαν οι τιμές, έχουμε εξοντωτικά rebate & clawback.
Στα διαρθρωτικά μέτρα για συγκράτηση του κόστους ο κ. Τρύφων εστίασε στη ρεαλιστική τιμολόγηση με στόχο την συγκράτηση των παλαιών οικονομικών φαρμάκων στο σύστημα και έμφαση στον έλεγχο του όγκου, στον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης και αναχαίτιση της αναίτιας υποκατάστασης των παλαιών οικονομικών από νεότερα ακριβά φάρμακα.

Υπογράμμισε την ανάγκη για αξιολόγηση και αναγνώριση της πραγματικής καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι τέλος εισόδου 25% είναι ασύμφορο για τα καινοτόμα φάρμακα, ενώ έθεσε θέμα ολοκληρωμένης πολιτικής γενοσήμων με εκπτώσεις ανάλογα με τον όγκο.
Η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των παραγωγικών φαρμακοβιομηχανιών σε χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία συνεισφέρει στο ΑΕΠ 2,8 δις και πέρα από την παραγωγή έχει και τα δικά της προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).
«Οι μειώσεις τιμών των γενοσήμων έχουν φτάσει το 67% ενώ έχουν πολύ μικρό όγκο. Το αφήγημα ότι τα γενόσημα στην Ελλάδα είναι ακριβά αποτελεί παραπληροφόρηση» δήλωσε ο κ. Τρύφων.

Τα επόμενα βήματα που προτείνει η ΠΕΦ είναι:

• Συγκράτηση του κόστους διαρθρωτικών μέτρων
• Έμφαση στον έλεγχο του όγκου συνταγογράφησης
• Αναχαίτιση της αναίτιας υποκατάστασης των παλαιών οικονομικών από νεότερα ακριβότερα φάρμακα
• Εξορθολογισμό αποζημίωσης ιδιαίτερα των νέων ακριβών θεραπειών
• Βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών
• Ολοκληρωμένη πολιτική γενοσήμων φαρμάκων

Ο ΣΦΕΕ

Από την πλευρά του ΣΦΕΕ, ο πρόεδρος κ. Πασχάλης Αποστολίδης, υπογράμμισε ότι ο κλάδος έχει στηρίξει κατά την οκταετή «περιπέτεια» της κρίσης το αναφαίρετο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών στην απρόσκοπτη και ισότιμη πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα και θεραπείες (1 στα 4 φάρμακα δίνονται δωρεάν και στα νοσοκομεία 1 στα 3).

Παράλληλα, ακόμη και σήμερα, ο κλάδος αποτελεί τη δεύτερη εξαγωγική δύναμη της χώρας και πρότυπο δημιουργικής συνεργασίας εγχώριων και διεθνών εταιριών, στηρίζοντας άμεσα 26.000 και έμμεσα 87.000 θέσεις εργασίας, ενώ συμβάλει κατά 3,5% στο ΑΕΠ της χώρας.
Τόνισε πως ο Κλάδος έχει όλες τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στο νέο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, καθώς "η καινοτομία που παράγει ο Κλάδος μας είναι το φάρμακο για τον Έλληνα ασθενή και η θεραπεία για την οικονομία μας.

Το ζητούμενο τώρα είναι η άμεση εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την Υγεία, η διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς όφελος των ασθενών και του ασφαλιστικού συστήματος με παράλληλη μέριμνα για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τις επενδύσεις. Περιμένουμε τώρα από την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και όχι πάλι σε οριζόντια μέτρα, σε ένα πεδίο που όλοι οφείλουμε να είμαστε από την ίδια πλευρά, δηλαδή της διασφάλισης των συμφερόντων των Ελλήνων ασθενών".


Πηγή : healthmag