Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Μηνιγγίτιδα Β: Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία ζητά από τους γονείς να είναι καλά ενημερωμένοι

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μονόδρομο αποτελεί η ενημέρωση του πληθυσμού για την μηνιγγίτιδα τύπου Β και την πρόληψή της σύμφωνα με σύσταση της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

Ειδικότερα, ένα νέο άρθρο από ανεξάρτητους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ, υπογραμμίζει τη σημασία της ενημέρωσης των γονέων σχετικά με τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο τύπου Β και το διαθέσιμο εμβόλιο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των παιδιάτρων στην ενημέρωση των γονέων.


Το άρθρο δημοσιεύθηκε σε συνέχεια της σύστασης της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας για την μηνιγγίτιδα τύπου Β, η οποία κατέταξε το εν λόγω εμβόλιο στην κατηγορία Β των συστάσεων της, μέσω της οποίας προτρέπει τους παιδιάτρους να συζητούν και να ενημερώνουν τους γονείς που τους επισκέπτονται, σχετικά με τις επιπτώσεις της μηνιγγίτιδας τύπου Β και τη διαθεσιμότητα του εμβολίου για την πρόληψή της.

Αναλυτικότερα, αναγνωρίζοντας ότι η ενημέρωση των γονέων μπορεί να είναι ελλιπής, καθώς δύναται να υπάρχουν δύο ταχύτητες ενημέρωσης, δηλαδή οι «έχοντες τις πληροφορίες» (οικογένειες που γνωρίζουν για την νόσο και αναζητούν τον εμβολιασμό) και οι «μη έχοντες τις πληροφορίες» (οικογένειες που δεν γνωρίζουν για τη νόσο και το διαθέσιμο εμβόλιο), η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία μέσω της σύστασης αυτής, προτρέπει τους παιδιάτρους να συζητούν με τους γονείς για την νόσο και το εμβόλιο, ώστε αφενός οι γονείς να ενημερώνονται και αφετέρου να τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτούν ενεργό ρόλο στη λήψη της απόφασης σχετικά με τον εμβολιασμό και την πρόληψη.

Τέλος, ανεξάρτητα από το αν οι παιδίατροι θα αποφασίσουν να προτρέψουν τους γονείς σε υποχρεωτικό εμβολιασμό, ή παρουσιάσουν τον εμβολιασμό ως μια επιλογή για την οποία θα πρέπει να αποφασίσουν οι γονείς, το άρθρο καταλήγει στο ότι το να μην συζητούν και να ενημερώνουν οι παιδίατροι τους γονείς για την μηνιγγίτιδα Β και το αντίστοιχο εμβόλιο, δεν αποτελεί επιλογή κατόπιν της εν λόγω σύστασης.

Σχετικά με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία
- Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία (American Academy of Pediatrics) αποτελεί έναν εκ των αρμόδιων φορέων για την διαμόρφωση συστάσεων σχετικά με την χορήγηση εγκεκριμένων εμβολίων από το 1995. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητα της έγκρισης του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (Food & Drug Administration) και της εμπορικής διαθεσιμότητας, η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία συστήνει κάποια εμβόλια για καθολική χρήση ενώ κάποια άλλα όχι.

- Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία επιστρατεύει βασικούς παράγοντες, ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες συστάσεις και να καθορίζει εάν μια σύσταση ανήκει στην κατηγορία Α ή Β.

- Οι συστάσεις της κατηγορίας Α (παλαιότερα γνωστή ως «Καθολική») ισχύουν για όλα τα άτομα βάσει μιας ηλικίας ή ομάδας κινδύνου, ενώ καταλήγουν υπέρ ή κατά της χορήγησης ενός εμβολίου, ενώ στον αντίποδα, οι συστάσεις της κατηγορίας Β (παλαιότερα γνωστή ως «ανεκτική») αποτελούν πρόσκληση για την ατομική λήψη κλινικών αποφάσεων, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε κλινικό ιατρό και ασθενή ώστε από κοινού να αποφασίσουν εάν ο εμβολιασμός αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τον ίδιο τον ασθενή.

- Το εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας τύπου Β συστάθηκε ως κατηγορία Β και Α για υγιείς ενήλικες, καθώς δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για να συσταθεί ο εμβολιασμός για όλο των πληθυσμό ηλικίας 16 – 18 ετών, αλλά υπήρχαν αρκετά δεδομένα ώστε να συσταθεί η επιλογή του εμβολιασμού εφήβων και νεαρών ενηλίκων στο πλαίσιο της σχέσης του κλινικού ιατρού και του ασθενή του, για την από κοινού λήψη αποφάσεων.


Πηγή : onmed