Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ιατροτεχνολογικά υλικά με ... δελτίο τιμών από τον ΕΟΠΥΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τροπολογία στο νόμο περί ψυχικής υγείας προβλέπει κοστολόγηση με τις τρεις φθηνότερες τιμές της Ε.Ε. ή κοστολόγιο αν είναι εγχωρίως παραγόμενα.

Δελτίο τιμών... ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλώσιμου υλικού θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των παρόχων του.

Τροπολογία που ψηφίσθηκε με το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία προβλέπει τιμολόγηση των προϊόντων αυτών βάσει των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρωπαϊκής ένωσης, αναδρομικά από την αρχή του έτους. Εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή τα τεχνητά μέλη και θεραπευτικά μέσα.


Σύμφωνα με την τροπολογία, σκευάσματα τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, τρόφιμα για μεταβολικά νοσήματα, σκευάσματα με χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντα γι α την αντιμετώπιση της κοιλιοκάκης, της κυστικής ίνωσης ή συμπληρώματα διατροφής, για την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ, θα τιμολογούνται με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. για προϊόντα ίδιας περιεκτικότητας και συσκευασίας. Γι΄ αυτό, οι πάροχοι θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά, υπεύθυνες δηλώσεις, ότι τα είδη που διαθέτουν στον οργανισμό είναι καταχωρημένα στα μητρώα του ΕΟΦ, του ΕΚΑΠΤΥ - ΕΟΠΥΥ και στο Παρατηρητήριο Τιμών και ότι το προϊόν διατίθεται ήδη σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον.

Καθώς η πρόθεση του υπουργείου Υγείας είχε γίνει γνωστή για την τιμολόγηση των παραπάνω προϊόντων με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, οι πάροχοι είχαν αντιδράσει, με αφορμή το γεγονός ότι στη χώρα μας, κυκλοφορούν πολύ καλά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, τα οποία δεν έχουν απαραίτητα και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Για να μην αποκλειστούν τα προϊόντα αυτά από την αγορά, το υπουργείο Υγείας φαίνεται πως δέχθηκε την αιτιολόγηση των παρόχων, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίσει τα προϊόντα αυτά ως "εγχωρίως παραγόμενα" ή "εγχωρίως κυκλοφορούντα". Αυτά τα προϊόντα θα παίρνουν τιμή, καθοριζόμενη βάσει κοστολογίου, η οποία θα εγκρίνεται από τον υπουργό Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι δηλωμένα στα μητρώα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ και Παρατηρητηρίου Τιμών και τα οποία θα συγκρίνονται με τα πλησιέστερα, αντίστοιχα, εισαγόμενα.

Με την ίδια τροπολογία νομιμοποιείται η πληρωμή απ΄ ευθείας των ασφαλισμένων για προμήθειες σκευασμάτων διατροφής και αναλωσίμων που έκαναν ως το τέλος Φεβρουαρίου, ορίζεται το ύψος της συνεδρίας λογοθεραπείας στα 15 ευρώ και προβλέπει ατομικές συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φυσικοθεραπευτών.

Ολόκληρη η τροπολογία, εδώ.Πηγή : healthmag