Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Πάνω από 100 σημαντικά φάρμακα σε έλλειψη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Συνεχίζεται η καταγραφή των ελλείψεων από τον ΕΟΦ, ενόσω αυξάνεται η λίστα εισαγωγών από το ΙΦΕΤ.

Είκοσι επιπλέον φάρμακα τέθηκαν εκτός αγοράς μέσα σε δυο μήνες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό φαρμάκων που ο ΕΟΦ αναγνωρίζει ότι βρίσκονται σε έλλειψη, στα 103.

Από αυτά, βρίσκονται πλέον σε μακροχρόνια έλλειψη 26, από 15 που ήταν σε έλλειψη ως τον Ιανουάριο, τα εμβόλια σε έλλειψη αυξήθηκαν κατά τρία, παραμένουν 47 αυτά των οποίων η κυκλοφορία έχει διακοπεί και το ΙΦΕΤ αναγκάζεται πλέον να εισάγει 14 φάρμακα αντί για 12, μόνο που τώρα στη λίστα του έχουν προστεθεί επτά νέα σκευάσματα, ενώ έχουν αφαιρεθεί πέντε από την προηγούμενη λίστα.


Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν σημαντικά φάρμακα που κάποιες φορές μπορούν να αντικατασταθούν από όμοιά τους στην αγορά κάποιες άλλες όμως, όχι. Στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις επιλαμβάνεται το ΙΦΕΤ και προχωρεί σε εισαγωγές από άλλες χώρες, γεγονός που σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν είναι βέβαιο ότι καλύπτονται πάντα, ούτε είναι βέβαιο ότι καλύπτονται στο χρόνο που θα έπρεπε.

Τα παρακάτω προϊόντα- για τα οποία γίνεται η καταγραφή από τον ΕΟΦ- αποτελούν σημαντικά σκευάσματα απαραίτητα για τους ασθενείς καιεντάσσονται στο σύνολο των 300 φαρμάκων που έχουν αποσυρθεί τους τελευταίους μήνες (από το τέλος του 2016) από την αγορά με αίτημα της φαρμακευτικής που τα διακινούσε.

Σημειώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τα εμβόλια, αλλά όχι μόνο αυτά, η παρασκευάστρια εταιρία έχει δηλώσει αδυναμία παραγωγής για διάφορους λόγους (καθυστέρηση παραγωγικής διαδικασίας, ελλείψεις διεθνώς κλπ).

Σε ότι αφορά την επικαιροποιημένη λίστα του ΕΟΦ, στα φάρμακα που αποτελούν σοβαρή έλλειψη προστέθηκαν παράγωγα πλάσματος, αντιμικροβιακά κλπ. Οι καινούριες ελλείψεις φαρμάκων αφορούν τα παρακάτω προϊόντα:

CISATRACURIUM/KABI 2 MG/ML 5 AMPx5 ML, έλλειψη έως 28/2/17, εναλλακτικά άλλα προϊόντα με ίδια δραστική ουσία
CISATRACURIUM/KABI 2 MG/ML 5 AMPx10 ML, έλλειψη έως 28/2/17, εναλλακτικά άλλα προϊόντα με ίδια δραστική ουσία
NIMBEX INJ.SOL. 2 MG/ML BT x 5 AMPS x 5 ML, έλλειψη από 14/2/17 έως 12/6/17, εναλλακτικά σκευάσματα με ίδια δραστική ουσία
TRAVOGEN VAG.SUP. 600 MG/SUP, έλλειψη από τέλη Απριλίου έως Ιούνιο 2017, εναλλακτικά σκευάσματα με ATC G01AF
DEXA-RHINASPRAY-N N.SP.SU.MD (0,028+0,1717)MG/DOSE, έλλειψη έως 8/2017, εναλλακτικά σκευάσματα που περιέχουν dexamethasone, α-συμπαθομιμητικά αγγειοσυσπαστικά
ASACOL SUP 500 MG, έλλειψη έως 30/4/17, εναλλακτικά σκευάσματα με ATC A07EC
IG VENA SOL.INF. 50 G/L BOTTLE x 50 ML, IMMUNOGLOBULIN, έλλειψη Φεβρουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017
IG VENA SOL.INF. 50 G/L BOTTLE x 200 ML, έλλειψη Φεβρουάριος 2017 έως Μάϊος 2017
TARMED SHAMPOO 4% w/w, έλλειψη 17/2/17 έως 15/5/17, εναλλακτικά σκευάσματα με ATC D05AA
BRONCO-VAXOM CAPS 20 MG, έλλειψη από 20-2-17 έως 31-10-17
BRONCO-VAXOM CAPS 40 MG, έλλειψη από 20-2-17 έως 31-10-17
ALOPERIDIN 2 MG/ML, έλλειψη έως 31/3/17
INDOXYL GEL (1+5)% , έλλειψη έως 22/5/17

Σε ότι αφορά τα εμβόλια, προστέθηκαν στις ελλείψεις ένα εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α για ενήλικες (η έλλειψη θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018), ένα εμβόλιο μηνιγγίτιδας C που θα συνεχιστεί τουλάχιστον ως τον Σεπτέμβριο και ένα εμβόλιο κατά του ροταϊού που η έλλειψη θα συνεχιστεί ως τα μέσα Μαΐου.

Όσο για τα καινούρια φάρμακα που έχει ζητηθεί να εισαχθούν από το ΙΦΕΤ, σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
TRECATOR tabs 250 mg/tab, ETHIONAMIDE
RESTASIS ey.dro.sus 0.05%, CYCLOSPORINE
TESTOVIRON OILY INJ 250 MG/ML , TESTOSTERONE ENANTATE
LONITEN TAB 10 MG, MINOXIDIL
PHENOXYBENZAMINE CAPS 10 MG, PHENOXYBENZAMINE
MINURIN INJ. SOL. 4 MCG/ML, DESMOPRESSIN
ZARONTIN CAPS 250 MG, ETHOSUXIMIDE.

Δείτε εδώ, ολόκληρη τη λίστα του ΕΟΦ.


Πηγή : healthmag