Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω link προκειμένου να δείτε νέες οδηγίες για την καταχώριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.