Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Τάξη στον κυκεώνα της συνταγογράφησης υλικών προσπαθούν να βάλουν οι φαρμακοποιοί

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο ΠΦΣ κωδικοποιεί το προσωρινό καθεστώς για τη διακίνηση των ιατροτεχνολικών προϊόντων, των αναλωσίμων και ειδών διατροφής με βάση τις αλλαγές που προωθεί ο ΕΟΠΥΥ.

Το νέο διαδικαστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ακολουθούν οι γιατροί κατά τη συναταγογράφηση των ιατροτεχνολικών προϊόντων, των αναλωσίμων, των ειδών διατροφής και μιας σειρά άλλων ειδών τα οποία μέχρι σήμερα προμηθεύονταν οι ασθενείς από τα φαρμακεία και αιτούνταν εκ των υστέρων την αποζημίωση από τον ΕΟΠΤΥ, προσπαθούν να βάλουν σε τάξη οι φαρμακοποιοί. Για την τελική διαδικασία, απαιτείται η ανανέωση και εφαρμογή νέων ρυθμίσεων στο e-dapy που είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης των ιατρικών παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ. Μέχρι τότε, υπάρχει ακόμη μια πιο πολύπλοκη κατάσταση την οποία προσπαθεί να τακτοποιήσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. 
Σχετικά λοιπόν με τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα αναλώσιμα, τα προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π. ο ΠΦΣ προχώρησε στις παρακάτω συγκεκριμενοποιήσεις:


ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

1) Συνταγογραφούν μόνο συμβεβλημένοι και πιστοποιημένοι στο e-dapy με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί (ιδιωτικοί ή νοσοκομειακοί), με τους περιορισμούς που αφορούν σε προϊόντα που συνταγογραφούνται από συγκεκριμένες ειδικότητες π.χ. νοσοκομειακή κλίνη από νευρολόγο η φυσίατρο, τα συμπληρώματα ειδικής διατροφής μόνο από διευθυντές κρατικών νοσοκομείων ανάλογα με την πάθηση του ασθενούς κ.λ.π.


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ:


2) Συνεχίζεται η εκτέλεση των γνωματεύσεων για τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη του γνωστού παλαιού τύπου, και θα εκτελούνται μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy και ενημερωθούν οι ιατροί για τον νέο τύπο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Για τα υπόλοιπα προϊόντα οι γνωματεύσεις είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικές και θεωρημένες ανεξαρτήτως ποσού. Τα δε προϊόντα που συνταγογραφούνται θα πρέπει να αναγράφονται στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ:

3) Μέχρις ότου ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy οι γνωματεύσεις Ιανουαρίου φυλάσσονταιστο φαρμακείο (σύμφωνα με τη σύμβαση μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου) και συνεχίζεται η εκτέλεση για τον Φεβρουάριο με την ίδια διαδικασία.

4) Μόλις ανοίξει η πύλη του νέου e-dapy, θα ενημερωθεί το σύστημα με τις εκτελεσμένες γνωματεύσεις του Ιανουαρίου, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση των παλαιών κουπονιών.

5) Κατά την καταχώρηση των εκτελεσμένων γνωματεύσεων στο νέο e-dapy, απαιτείται ο παλαιός κωδικός ΕΚΑΠΤΥ για κάθε προϊόν (είναι ίδιος για κάθε προϊόν ανεξαρτήτου παρτίδας, και πιστοποιεί την γνησιότητά του) ο οποίος είναι σε γνώση των εταιριών εισαγωγής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες άμεσης ηλεκτρονικής εκτέλεσης των γνωματεύσεων, θα υπάρξει νέος κωδικός ΕΚΑΠΤΥ ο οποίος θα τυπώνεται αυτόματα στην γνωμάτευση κατά την εκτέλεσή της. Καταβάλλεται προσπάθεια συγκέντρωσης αυτών των κωδικών και γνωστοποίησης τους στους φαρμακοποιούς.. 

6) Επίσης κατά την καταχώρηση των γνωματεύσεων Ιανουαρίου, θα εκτυπώνονται αυτόματα δύο έντυπα ανά συνταγή. Το ένα θα αφορά την νέα ηλεκτρονική μορφή των συνταγών για την οποία δεν θα απαιτούνται κουπόνια και θα επισυνάπτεται στην εκτελεσθείσα παλαιά γνωμάτευση των αναλωσίμων Σακχαρώδους Διαβήτη, και το άλλο ένα έντυπο εξουσιοδότησης που θα υπογράφεται από τον δικαιούχο ή τον παραλαμβάνοντα τα υλικά όταν δεν είναι παραλήπτης ο ίδιος ο δικαιούχος. Είναι αυτονόητο ότι για τον Ιανουάριο και μέχρις ότου ανοίξει το νέο σύστημα, αυτό δεν θα το λαμβάνεται υπόψιν διότι τα υλικά έχουν ήδη δοθεί.

7) Στο τέλος του κλεισίματος, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα έγγραφο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου και επικολλάται ή συρράπτεται έξω από τον φάκελο με τις γνωματεύσεις.


ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

8) Το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα εκτυπώνεται ταυτόχρονα με το κλείσιμο του μήνα από το πρόγραμμα, ακολουθώντας τις οδηγίες κλεισίματος. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε θα αντιγράφεται αυτό το υπόδειγμα σε χειρόγραφο τιμολόγιο, είτε θα εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το σύστημα μηχανοργάνωσης του φαρμακείου στο οποίο θα υπάρχουν συγκεντρωμένα τα αιτούμενα ποσά ανά ΦΠΑ και στο οποίο θα επισυνάπτεται το υπόδειγμα που θα έχει εκτυπωθεί από το e-dapy.

9) Το τιμολόγιο εκδίδεται πάντοτε με την τρέχουσα επωνυμία του φαρμακείου την στιγμή της έκδοσής του. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επωνυμία ή στο εταιρικό σχήμα υπάρξει προγενέστερα, δεν μεταβάλει αυτόν το κανόνα.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ:


10) Όλα αυτά τα προϊόντα κατατίθενται για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ (ίδιο ΑΦΜ, διεύθυνση κλπ) σε ξεχωριστό φάκελο, σαν να είναι ένα ξεχωριστό ταμείο.

11) Έξω από τον φάκελο επικολλάται ή συρράπτεται το ειδικό έντυπο που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα στο τέλος της διαδικασίας του κλεισίματος του μήνα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του φαρμακείου.

Πηγή : healthmag