Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Αντώνης Καρόκης: Στα 2 δισ. το κόστος σε ασθενείς - βιομηχανία για τη φαρμακευτική περίθαλψη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η συνδρομή των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2016, ενώ στο 1 δισ. ανήλθαν και οι επιστροφές από τη φαρμακοβιομηχανία.

Μισό – μισό πληρώνουν κράτος, πολίτες και βιομηχανία το κόστος για τη φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα.

Το κράτος καταβάλλει 2,5 δισ. ευρώ, ενώ βιομηχανία και πολίτες πληρώνουν τα υπόλοιπα 2 δισεκατομμύρια της δαπάνης.


Η χώρα μας υφίσταται μία οικονομική αιμορραγία από τις τιμές των εκτός πατέντας και γενοσήμων φαρμάκων, τα οποία έχουν τις υψηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τα παραπάνω ανέφερε ο διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας Αντώνης Καρόκης, μιλώντας τη Δευτέρα σε ενημερωτική εκδήλωση για το φάρμακο.

Σύμφωνα με τον κ. Καρόκη, στα χρόνια της κρίσης η πολιτική Υγείας εστιάστηκε μόνο στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν έγιναν – είπε – διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν στο σύστημα να θεραπεύσει περισσότερους ασθενείς, με λιγότερους πόρους.

Όλα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας διετίας, ο μοναδικός στόχος μείωσης της δημόσιας δαπάνης για την φαρμακευτική περίθαλψη επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της μεταφοράς του βάρους της χρηματοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας στη βιομηχανία και τους ασθενείς.

Σύμφωνα με τον κ. Καρόκη, η φαρμακευτική βιομηχανία υποχρεώθηκε σε πλήθος εξοντωτικών υποχρεωτικών εκπτώσεων για κάθε σκεύασμα, οι οποίες συνολικά αθροίζονται για το 2016 σε πλέον των 300 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της βιομηχανίας.

Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες είναι, επίσης, υποχρεωμένες να καταβάλλουν πλήρως το ποσό της υπέρβασης του στόχου της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η υπέρβαση ξεπέρασε το 2016 τα 420 εκατομμύρια ευρώ για τη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και τα 280 εκατομμύρια για τη δαπάνη των νοσοκομείων.Επιστροφές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, η μέση επιβάρυνση επιστροφών και εκπτώσεων προς τον Οργανισμό για μια φαρμακευτική εταιρεία κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 19% και 43%.

Για πάνω από 40 εταιρείες (εκ των 67 συνολικά), η συνολική επιβάρυνση ξεπερνά το 31% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους στον ΕΟΠΥΥ. Καθώς αυτή η επιβάρυνση υπολογίζεται σε λιανικές τιμές, η πραγματική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη.

Αλώβητοι δεν βγήκαν ούτε οι ασφαλισμένοι, καθώς μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης μεταφέρθηκε και στους χρόνια πάσχοντες.

Η ιδιωτική συνδρομή στη φαρμακευτική περίθαλψη ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2016. Από αυτά, τα 750 εκατομμύρια αφορούν τη συμμετοχή των ασθενών στην αποζημιούμενη περίθαλψη συν 250 εκατομμύρια φάρμακα που αγοράζονται ιδιωτικά από τα φαρμακεία.

Ο κ. Καρόκης ανέφερε πως ακόμη και στην περίπτωση που η διείσδυση των γενοσήμων αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση θα είναι ελάχιστη, εξαιτίας των πολύ υψηλών τιμών τους.


Προτάσεις

Για τον εξορθολογισμό της δαπάνης πρότεινε τα εξής:

Να υπάρξει καλύτερος έλεγχος χρήσης φαρμάκων εκτός ένδειξης, μέσω πραγματικής εφαρμογής των υπαρχόντων θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

Να λειτουργήσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης στον ΕΟΠΥΥ.

Η τιμολόγηση των εκτός πατέντας (off – patent) και των γενοσήμων φαρμάκων να γίνεται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς προστασία τιμής. Η παρέμβαση αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της δαπάνης κατά 78,05% για τον ΕΟΠΥΥ και 31,2% για τους ασθενείς.

Να εξαιρεθούν τα εμβόλια από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Τα εμβόλια αφορούν την πρόληψη και όχι την θεραπεία. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει σπατάλη στην χρήση εμβολίων καθώς ο αριθμός ανθρώπων που χρίζουν εμβολιασμού είναι συγκεκριμένος.

Επίσης, το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και οφείλεται να ακολουθείται από όλους τους ιατρούς που εμβολιάζουν.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα, όπως η αξιολόγηση νέων φαρμάκων μέσω ενός οργανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών Υγείας, όπως έχει εξαγγελθεί και είναι μνημονιακή προϋπόθεση για το 2017.

Πηγή : iatronet